EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2017
                               
  Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-  
  schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING  
  Rabbe Ståhlberg           0,0       1  
  Tommy Öberg           0,0       2  
  Leif Ekberg           0,0       3  
  Viktor Enberg           0,0       4  
  Alf Wendelin           0,0       5  
  Tage Ekberg           0,0       6  
  Herman Friman           0,0       7  
                         
                         
                         
                         
                               
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2017
                               
  Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P  
  75+30 Enberg Viktor     1      
  Ståhlberg Rabbe     2      
  Tommy Öberg     3      
  Ekberg Tage     4      
  Friman Herman     5      
  Ekberg Leif     6      
  Wendelin Alf     7      
               
                               
                               
  Feb Mar Okt Nov Poäng Plac  
  20+20 Viktor Enberg 5 3 3,5     11,5   1  
    Rabbe Ståhlberg   4 5     9,0   2  
    Tommy Öberg 3,5 5       8,5   3  
    Leif Ekberg 3,5 1 3,5     8,0   4  
    Alf Wendelin 2   1,5     3,5   5  
    Tage Ekberg 1 2       3,0   6  
    Herman Friman     1,5     1,5   7  
                       
                       
                       
                       
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  5+5 Tommy Öberg   5 5 5 4,5 5 3     27,5   1  
    Viktor Enberg 3 3 3 4   4 4     21,0   2  
    Rabbe Ståhlberg 5 4 4       5     18,0   3  
    Alf Wendelin 2 2 2 3 3 2,5 1     15,5   4  
    Leif Ekberg 4 1     4,5 2,5 2     14,0   5  
    Tage Ekberg 1     2 2 1       6,0   6  
    Herman Friman     1 1 1         3,0   7  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  2+12 Viktor Enberg 4   4 5 3,5 5 5     26,5   4  
    Leif Ekberg 5 4 3   3,5 2 4     21,5   3  
    Tommy Öberg 3 5   4 5 3,5       20,5   2  
    Alf Wendelin 2 3 1,5 1 2   2,5     12,0   5  
    Rabbe Ståhlberg     5 3   3,5       11,5   1  
    Tage Ekberg 1 2 1,5 2   1 2,5     10,0   6  
    Herman Friman   1     1   1     3,0   7