EKENÄS SCHACKKLUBB

Öppen årstävling 15+15 min.   2000

 

 

 

15 + 15 minuter 6 ronder, deltävling 1, 08.02.2000.

 

                                                                                       BH          EkSK-SELO           Ny                 +/-

1.   Stig Olof Willberg   5,5 / 6           21,0               21,5               1879              1934              + 55

2.   Risto Berglund        4                    21,5               17,0               1867              1874              +   7

2.   Erik Ståhlberg         4                    19,5               22,0               1781              1807              + 26

2.   Herman Friman      4                    19,0               20,5               1756              1785              + 29

2.   Tommy Öberg        4                    15,0               20,5               1884              1870              -  14

6.   Larry Miettinen      3,5                 22,5               20,0               1766              1766              +   0

6.   Börje Lindqvist        3,5                 13,0               12,0               1463              1489              + 26

8.   Leif Ekberg             3                    21,0               22,0               1810              1788              -  22

8.   Alf Wendelin           3                    18,5               20,0               1802              1787              -  15

10. Per Henriksson       2,5                 18,5               16,5               1571              1547              -  24

11. Luis Garcia              2                    19,5               17,0               1406              1413              +   7

11. Vesa Salonen          2                    16,0               14,5               1400              1369              -  31

13. Leif Berghem          1                    15,5               14,0               1286              1248              -  38

namn

nr

rond 1

rond 2

rond 3

rond 4

rond 5

rond 6

 

poäng

Stig Olof Willberg

1

= 4 v

+ 9 s

+ 6 v

+ 8 v

+ 3 s

+ 2 s

 

5,5

Risto Berglund

2

+ 10 s

- 3 v

+ 9 s

+ 4 v

+ 8 s

- 1 v

 

4,0

Erik Ståhlberg

3

+ 12 v

+ 2 s

- 8 s

+ 5 v

- 1 v

+ 11 s

 

4,0

Herman Friman

4

= 1 s

= 6 v

+ 10 s

- 2 s

+ 11 v

+ 8 v

 

4,0

Tommy Öberg

5

- 6 s

+ 11 v

+ 12 s

- 3 s

+ 10 v

+ 9 v

 

4,0

Larry Miettinen

6

+ 5 v

= 4 s

- 1 s

+ 7 v

 - 9 s

+ fri

 

3,5

Börje Lindqvist

7

- 8 s

= 10 v

+ 13 v

- 6 s

+ fri

+ 12 v

 

3,5

Leif Ekberg

8

+ 7 v

+ 13 s

+ 3 v

- 1 s

- 2 v

- 4 s

 

3,0

Alf Wendelin

9

+ 11 s

- 1 v

- 2 v

+ 13 s

+ 6 v

- 5 s

 

3,0

Per Henriksson

10

- 2 v

= 7 s

- 4 v

+ fri

- 5 s

+ 13 s

 

2,5

Luis Garcia

11

- 9 v

- 5 s

+ fri

+ 12 v

- 4 s

- 3 v

 

2,0

Vesa Salonen

12

- 3 s

+ fri

- 5 v

- 11 s

+ 13 v

- 7 s

 

2,0

Leif Berghem

13

+ fri

- 8 v

- 7 s

- 9 v

- 12 s

- 10 v

 

1,0

 

 

 

15 + 15 minuter 6 ronder, deltävling 2, 04.04.2000.

 

                                                                                       BH          EkSK-SELO           Ny                 +/-

1.   Jimmy Wikman       5 / 6              20,0               13,5               1791              1858              +   67

1.   Bengt Wikman        5                    20,0               13,5               2015              2026              +   11

3.   Kurt Kevin               4,5                 18,5               11,5               1653              1772              + 119

4.   Toivo Högberg        4                    19,5               13,5               1993              1991              -      2

5.   Per Henriksson       3,5                 16,5               10,0               1547              1636              +   89

6.   Tommy Öberg        3                    23,0               15,5               1870              1866              -      4

6.   Rabbe Ståhlberg     3                    18,0               12,0               1716              1728              +   12

6.   Herman Friman      3                    18,0               11,5               1785              1785                     0

6.   Alf Wendelin           3                    16,5               11,0               1787              1750              -    37

6.   Leif Ekberg             3                    12,5                 8,5               1788              1773              -    15

11. Stig Olof Willberg   2,5                 20,5               13,0               1934              1888              -    46

12. Risto Berglund        2                    17,5               11,5               1874              1794              -    80

12. Mauno Vesanen     2                    16,0               10,0               1514              1552              +   38

12. Erik Ståhlberg         2                    14,0                 9,5               1807              1722              -    85

15. Luis Garcia              1,5                 20,5               13,5               1413              1451              +   38

16. Börje Lindqvist        1,0                 17,0               11,0               1489              1482              -      7

namn

nr

rond 1

rond 2

rond 3

rond 4

rond 5

rond 6

 

poäng

Jimmy Wikman

1

= 2 s

+ 5 v

= 6 v

+ 15 s

+ 4 v

+ 7 s

 

5,0

Bengt Wikman

2

= 1 v

+ 13 s

+ 15 v

+ 4 s

+ 6 v

= 3 s

 

5,0

Kurt Kevin

3

+ 12 s

- 11 s

+ 7 v

+ 8 v

+ 9 s

= 2 v

 

4,5

Toivo Högberg

4

+ 8 s

+ 16 v

+ 11 s

- 2 v

- 1 s

+ 6 v

 

4,0

Per Henriksson

5

= 6 v

- 1 s

+ 14 v

- 9 s

+ 15 v

+ 12 s

 

3,5

Tommy Öberg

6

= 5 s

+ 9 v

= 1 s

+ 11 v

- 2 s

- 4 s

 

3,0

Rabbe Ståhlberg

7

- 11 v

+ 10 s

- 3 s

+ 16 v

+ 12 s

- 1 v

 

3,0

Herman Friman

8

- 4 v

+ 14 s

+ 13 v

- 3 s

= 11 v

= 9 v

 

3,0

Alf Wendelin

9

= 15 v

- 6 s

+ 16 s

+ 5 v

- 3 v

= 8 s

 

3,0

Leif Ekberg

10

- 16 s

- 7 v

- 12 s

+ 14 v

+ 13 v

+ 11 s

 

3,0

Stig Olof Willberg

11

+ 7 s

+ 3 v

- 4 v

- 6 s

= 8 s

- 10 v

 

2,5

Risto Berglund

12

- 3 v

- 15 s

+ 10 v

+13 s

- 7 v

- 5 v

 

2,0

Mauno Vesanen

13

+ 14 s

- 2 v

- 8 s

- 12 v

- 10 s

+ 16 s

 

2,0

Erik Ståhlberg

14

- 13 v

- 8 v

- 5 s

- 10 s

+ 16 v

+ 15 s

 

2,0

Luis Garcia

15

= 9 s

+ 12 v

- 2 s

- 1 v

- 5 s

- 14 v

 

1,5

Börje Lindqvist

16

+ 10 v

- 4 s

- 9 v

- 7 s

- 14 s

- 13 v

 

1,0

 

 

 

15 + 15 minuter 6 ronder, deltävling 3, 05.09.2000.

 

                                                                               EkSK-SELO            Ny                 +/-

 

1.     Leif Ekberg                                                        5,5 / 6                 1821                    1892                    +   71

 

2.     Tommy Öberg                                                 4                           1874                    1877                    +     3

 

2.     Stig Olof Willberg                                            4                           1921                    1913                    -      8

 

2.     Larry Miettinen                                               4                           1781                    1812                    +    31

 

5.     Rabbe Ståhlberg                                             3                           1749                    1756                    +      7

 

5.     Risto Berglund                                                 3                           1765                    1765                            0

 

7.     Alf Wendelin                                                    2                           1770                    1751                    -     19

 

7.     Herman Friman                                               2                           1769                    1751                    -     18

 

9.     Erik Ståhlberg                                                   1,5                       1722                    1694                    -     28

 

10.   Pentti Hannula                                                1                           1492                    1491                    -        1

 

 

 

15 + 15 minuter 6 ronder, deltävling 4, 03.10.2000.

 

                                                                                       BH          EkSK-SELO           Ny                 +/-

1.   Rabbe Ståhlberg     5,5 / 6           18,5               13,0               1756              1854              +   98

2.   S.O. Willberg          4,5                 21,0               13,0               1913              1933              +   20

3.   Tommy Öberg        4                    21,5               13,5               1877              1890              +   13

4.   Leif Ekberg             3,5                 20,5               14,0               1892              1878              -    14

4.   Alf Wendelin           3,5                 16,5               11,5               1751              1753              +     2

6.   Risto Berglund        3                    22,5               14,5               1765              1755              -    10

6.   Herman Friman      3                    18,5               13,0               1751              1738              -    13

6.   Larry Miettinen      3                    17,0               10,5               1812              1781              -    31

6.   Erik Ståhlberg         3                    14,0                 9,5               1694              1652              -    42

10. Ole Schönberg        1,5                 18,5               12,0               1200              1210              +   10

10. Börje Lindqvist        1,5                 15,0               11,0               1476              1431              -    45

namn

nr

rond 1

rond 2

rond 3

rond 4

rond 5

rond 6

 

poäng

Ståhlberg Rabbe

1

+ 8 s

+ 10 v

= 3 s

+ 4 v

+ 2 v

+ 6 s

 

5,5

Willberg S.O.

2

+ 7 s

+ 3 v

= 4 s

+ 6 v

- 1 s

+ 8 v

 

4,5

Öberg Tommy

3

+ 6 v

- 2 s

= 1 v

+ 7 v

+ 4 s

= 5 v

 

4,0

Ekberg Leif

4

+ 9 s

+ 5 v

= 2 v

- 1 s

- 3 v

+ 10 s

 

3,5

Wendelin Alf

5

+ 11 s

- 4 s

- 6 v

+ Fr

+ 7 v

= 3 s

 

3,5

Berglund Risto

6

- 3 s

+ 9 v

+ 5 s

- 2 s

+ Fr

- 1 v

 

3,0

Friman Herman

7

- 2 v

+ 8 s

+ 11 v

- 3 s

- 5 s

+ Fr

 

3,0

Miettinen Larry

8

- 1 v

- 7 v

+ 10 s

+ 11 s

+ 9 v

- 2 s

 

3,0

Ståhlberg Erik

9

- 4 v

- 6 s

+ Fr

+ 10 v

- 8 s

- 2 s

 

3,0

Sjönberg Ole

10

+ Fr

- 1 s

- 8 v

- 9 s

= 11 v

- 4 v

 

1,5

Lindqvist Börje

11

- 5 v

+ Fr

- 7 s

- 8 v

= 10 s

- 9 v

 

1,5

 

 

 

15 + 15 minuter 6 ronder, deltävling 5, 12.12.2000.

 

                                                                                       BH          EkSK-SELO           Ny                 +/-

1.   S.O. Willberg          5 / 6              18,5               12,0               1933              1961              +   28

2.   Tommy Öberg        4,5                 19,0               12,0               1890              1915              +   25

3.   Alf Wendelin           4                    18,0               12,0               1753              1774              +   21

4.   Risto Berglund        3,5                 19,0               13,0               1755              1758              +     3

5.   Larry Miettinen      3                    19,5               13,5               1781              1756              -    25

5.   Leif Ekberg             3                    18,0               12,0               1878              1851              -    27

5.   Erik Ståhlberg         3                    14,5               10,5               1652              1655              +     3

8.   Herman Friman      2,5                 21,5               14,0               1738              1720              -    18

9.   Börje Lindqvist        1,5                 17,5               11,5               1431              1424              -      7

namn

nr

rond 1

rond 2

rond 3

rond 4

rond 5

rond 6

 

poäng

Willberg S.O.

1

+ 4 s

+ 5 v

+ 6 s

+ 3 v

- 2 s

+ 8 v

 

5,0

Öberg Tommy

2

- 3 v

= 4 v

+ 5 s

+ 8 s

+ 1 v

+ 6 s

 

4,5

Wendelin Alf

3

+ 2 s

- 8 v

+ 9 s

- 1 s

+ 5 v

+ Fr

 

4,0

Berglund Risto

4

- 1 v

= 2 s

+ Fr

= 6 v

+ 9 v

= 7 s

 

3,5

Miettinen Larry

5

+ 7 v

- 1 s

- 2 v

+ Fr

- 3 s

+ 9 v

 

3,0

Ekberg Leif

6

= 8 s

+ 9 v

- 1 v

= 4 s

+ 7 s

- 2 v

 

3,0

Ståhlberg Erik

7

- 5 s

+ Fr

+ 8 v

= 9 s

- 6 v

= 4 v

 

3,0

Friman Herman

8

= 6 v

+ 3 s

- 7 s

- 2 v

+ Fr

- 1 s

 

2,5

Lindqvist Börje

9

+ Fr

- 6 s

- 3 v

= 7 v

- 4 s

- 5 s

 

1,5