EKENÄS SCHACKKLUBB
Öppna månadsblixtar 5+5 min.   2000
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Öberg Tommy 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1                     10,0 1 50,00
Salonen Vesa 2 0 K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1                     2,0 11 5,50
Ekberg Leif 3 0 1 E 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1                     8,0 5  
Ståhlberg Rabbe 4 0 1 1 N 1 1 1 1 1 0 1 1 1                     10,0 1 52,50
Willberg Stig Olof 5 0 1 1 0 Ä 1 0 1 1 1 0 0 1                     7,0 6  
Lindqvist Börje 6 0 1 0 0 0 S 0 ½ 0 0 0 0 0                     1,5 13  
Wendelin Alf 7 0 1 0 0 1 1   ½ 1 0 0 0 1                     5,5 7 18,50
Friman Herman 8 0 1 0 0 0 ½ ½ S 1 0 1 1 0                     5,0 9  
Garcia Luis 9 0 0 0 0 0 1 0 0 C 1 0 0 0                     2,0 11 7,00
Kevin Kurt 10 0 1 0 1 0 1 1 1 0 H 0 0 ½                     5,5 7 25,75
Högberg Toivo 11 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 A 1 1                     9,0 3 46,00
Berglund Risto 12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 C 1                     9,0 3 49,00
Ståhlberg Erik 13 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ½ 0 0 K                     3,5 10  
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Januari månadsblixt 2000               Datum: 18.01.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Friman Herman 1 E 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1                   3,0 11  
Salonen Vesa 2 0 K 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0                   2,0 13  
Ekberg Leif 3 1 1 E 1 1 0 0 1 0 1 ½ ½ 1 1                   9,0 4 47,25
Miettinen Larry 4 1 1 0 N 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1                   9,0 4 43,00
Willberg Stig Olof 5 1 1 0 1 Ä 1 1 1 0 0 ½ 0 1 1                   8,5 6  
Öberg Tommy 6 1 1 1 1 0 S 1 1 1 1 ½ 0 1 1                   10,5 2  
Ståhlberg Erik 7 1 1 1 0 0 0   1 1 0 0 1 0 1                   7,0 8  
Lindqvist Börje 8 1 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0                   1,0 14  
Ståhlberg Rabbe 9 1 0 1 0 1 0 0 1 C 1 0 ½ 1 1                   7,5 7  
Wendelin Alf 10 0 1 0 0 1 0 1 1 0 H 0 0 1 ½                   5,5 9  
Berglund Risto 11 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 A 0 1 1                   9,5 3  
Hellen Bo 12 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 C 1 1                   12,0 1  
Henriksson Per 13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 K 1                   5,0 10  
Garcia Luis 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 K                   2,5 12  
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Februari månadsblixt 2000     Datum: 15.2.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Öberg Tommy 1 E 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0             11,5 4  
Ståhlberg Erik 2 0 K 0 1 0 1 1 1 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 0             5,5 12  
Willberg Stig Olof 3 1 1 E 1 ½ 1 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 0             12,5 3  
Lindqvist Börje 4 0 0 0 N 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1             2,0 16  
Ekberg Leif 5 1 1 ½ 1 Ä 0 1 1 ½ 1 0 0 1 1 0 1 0             10,0 7  
Friman Herman 6 0 0 0 1 1 S 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0             7,0 10  
Miettinen Larry 7 0 0 1 1 0 0   1 1 1 0 0 1 1 1 1 0             9,0 9  
Salonen Vesa 8 0 0 0 ½ 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0,5 17  
Ståhlberg Rabbe 9 0 1 ½ 1 ½ 1 0 1 C 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0             11,0 5 67,00
Garcia Luis 10 0 ½ 0 1 0 0 0 1 0 H 0 0 0 ½ 0 1 0             4,0 15 11,25
Syvälahti Heikki 11 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 0 1 A 0 1 1 ½ 1 0             11,0 6 66,00
Högberg Toivo 12 1 1 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 C 1 1 1 1 ½             14,0 2  
Kevin Kurt 13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 K 0 0 1 0             6,0 11  
Wendelin Alf 14 0 ½ 0 1 0 0 0 1 0 ½ 0 0 1 K 0 0 0             4,0 13 13,25
Berglund Risto 15 0 1 0 ½ 1 1 0 1 ½ 1 ½ 0 1 1 L 1 0             9,5 8  
Henriksson Per 16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 U 0             4,0 14 12,00
Hellen Bo 17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 B             14,5 1  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Mars månadsblixt 2000         Datum: 21.03.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Friman Herman 1 E 0 0 1 0 ½ 1 1 0 ½ 0                       5,5 11  
Miettinen Larry 2 2 K ½ 1 1 0 2 ½ 2 0 1 0                       10,0 7  
Öberg Tommy 3 2 E 2 1 1 2 2 2 0 2 0                       15,5 3  
Wendelin Alf 4 1 1 0 N ½ 1 2 0 1 1 0                       9,0 8  
Berglund Risto 5 2 1 1 Ä 1 2 1 2 0 0                       13,0 5  
Ståhlberg Rabbe 6 2 1 1 1 S 2 2 1 0 2 0                       13,5 4  
Salonen Vesa 7 1 0 0 0 0 0   0 ½ 0 0 0                       1,5 12  
Ekberg Leif 8 1 0 2 1 0 2 S 1 0 2 0                       10,5 6  
Ståhlberg Erik 9 ½ 0 0 ½ 0 1 1 C 0 1 1                       6,5 10  
Hellen Bo 10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 H 2 1                       20,0 2 #####
Kevin Kurt 11 1 0 1 ½ 0 2 0 1 0 A 0                       7,0 9  
Högberg Toivo 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 C                       20,0 1 118,8
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Aptil månadsblixt 2000           Datum: 18.04.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Willberg S.O. 1 E 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0                       17,0 3 #####
Miettinen Larry 2 0 K 0 0 1 2 2 0 1 2 0                       9,5 7  
Wendelin Alf 3 0 2 E 0 2 0 2 ½ 0 1 0                       9,0 8  
Högberg Toivo 4 0 2 2 N 2 0 2 2 1 2 0                       14,5 4  
Kevin Kurt 5 0 ½ 0 0 Ä 0 2 ½ 0 0 0                       4,5 11  
Berglund Risto 6 0 1 2 2 2 S 2 1 0 1 1 0                       12,0 6  
Lindqvist Börje 7 0 0 ½ 0 0 0   ½ 0 0 0 0                       1,0 12  
Friman Herman 8 0 0 0 0 1 S 1 0 2 0                       7,0 10  
Öberg Tommy 9 1 2 1 2 2 2 1 C 2 2 ½                       17,0 2 #####
Ekberg Leif 10 2 1 2 ½ ½ 1 2 2 0 H 0                       12,5 5  
Ståhlberg Erik 11 0 0 1 0 2 1 2 0 0 ½ A 1                       7,5 9  
Hellen Bo 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 C                       20,5 1  
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: September månadsblixt 2000       Datum: 19.09.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 1 0 0 1 0 ½ 0 0 1 1 0 1 ½ 0                 6,0 9 36,50
Lindqvist Börje 2 0 K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0                 1,0 15  
Miettinen Larry 3 1 1 E 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0                 9,0 4 56,50
Friman Herman 4 1 1 0 N 0 0 ½ 0 1 0 0 1 1 0 0                 5,5 12  
Ekberg Leif 5 0 1 0 1 Ä 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1                 9,0 5 53,50
Willberg S.O. 6 1 1 0 1 0 S 0 1 1 ½ 1 1 1 ½ 0                 9,0 6 51,25
Ståhlberg Erik 7 ½ 1 1 ½ 0 1   0 1 0 0 1 1 0 0                 7,0 8  
Öberg Tommy 8 1 1 0 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 0 ½                 10,5 2  
Berglund Risto 9 1 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 1 0 ½                 2,5 14  
Ståhlberg Rabbe 10 0 1 1 1 0 ½ 1 0 1 H 0 0 1 0 0                 6,5 9  
Danielsson Kjell 11 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 A 1 0 0 0                 8,0 7  
Wikman Jimmy 12 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 C 0 1 0                 6,0 10 34,00
Kevin Kurt 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 K 1 0                 4,0 13  
Högberg Toivo 14 ½ 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 0 0 K 0                 9,0 3 57,50
Hellen Bo 15 1 1 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 L                 12,0 1  
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Oktober månadsblixt 2000         Datum: 17.10.2000          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 2 2 0 0 0 ½ 0 1                           5,5 7 29,25
Miettinen Larry 2 2 K 2 2 1 0 0 0 1                           9,5 6 56,75
Friman Herman 3 0 0 E ½ 0 1 1 1 0 0                           3,5 9 39,25
Ståhlberg Erik 4 0 0 N 1 0 1 0 0 0                           3,5 10 25,75
Kevin Kurt 5 2 ½ 2 1 Ä 0 0 0 0 0                           5,5 8 26,25
Öberg Tommy 6 2 1 1 2 2 S 0 2 2 1                           13,0 3  
Willberg S.O. 7 2 2 1 1 2 2   2 1 2                           15,0 1  
Ekberg Leif 8 2 1 2 2 0 0 S 0 1                           9,5 5 59,25
Högberg Toivo 9 2 2 2 2 2 0 1 2 C                           14,5 2  
Berglund Risto 10 1 1 2 2 2 1 0 1 ½ H                           10,5 4  
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: November månadsblixt 2000         Datum: 21.11.2000        
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 1 2 2 ½ 0 0 0 2 0                         7,5 7  
Öberg Tommy 2 2 K 2 2 2 2 0 1 2 2                         16,5 2  
Kevin Valter 3 1 0 E 1 1 0 0 0 0 2 0                         5,0 9  
Friman Herman 4 0 0 1 N 0 0 0 0 0 1 0                         2,0 10  
Ståhlberg Erik 5 0 0 1 2 Ä 0 0 0 1 2 0                         6,0 8  
Berglund Risto 6 ½ 2 2 2 S 0 0 1 2 1                         12,0 5 73,50
Willberg S.O. 7 2 0 2 2 2 2   0 1 2 1                         14,0 4 93,00
Hellen Bo 8 2 2 2 2 2 2 2 S 2 2 2                         20,0 1  
Ekberg Leif 9 2 1 2 2 1 1 1 0 C 2 2                         14,0 3 #####
Schönberg Ole 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 H 0                         1,0 11  
Danielsson Kjell 11 2 0 2 2 2 1 1 0 0 2 A                         12,0 6 69,00
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: December månadsblixt 2000         Datum: 19.12.2000