EKENÄS SCHACKKLUBB
Öppna månadsblixtar 5+5 min.   2001
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Berglund Risto 1 E 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1                 6,0 9  
Willberg Stig Olof 2 1 K 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1                 10,0 4  
Friman Herman 3 1 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1                 3,5 12 15,00
Kevin Kurt 4 0 0 1 N 1 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1                 3,5 13 8,75
Kaskinen Tommy 5 0 0 1 0 Ä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½                 1,5 15 4,25
Högberg Toivo 6 1 0 1 1 1 S 1 1 1 0 1 1 1 1 1                 12,0 2  
Ekberg Leif 7 1 1 1 1 1 0   1 0 0 1 1 1 0 0                 9,0 5 54,00
Öberg Tommy 8 1 1 1 1 1 0 0 S 1 0 1 1 1 1 1                 11,0 3  
Miettinen Larry 9 0 0 1 ½ 1 0 1 0 C 0 0 0 1 0 1                 5,5 10  
Hellen Bo 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1                 14,0 1  
Ståhlberg Rabbe 11 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 A 0 ½ 1 1                 7,5 7  
Åkerfelt Hardy 12 0 1 ½ 1 1 0 0 0 1 0 1 C ½ 0 1                 7,0 8  
Ståhlberg Erik 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ½ ½ K 0 1                 4,0 11  
Danielsson Kjell 14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 K 1                 9,0 6 41,50
Wendelin Alf 15 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 L                 1,5 14 9,75
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Januari månadsblixt 2001             Datum:   16.01.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E ½ 0 1 1 1 0                               5,0 6  
Miettinen Larry 2 K 2 1 2 1 1 0                               8,5 2 49,50
Berglund Risto 3 2 0 E 1 2 2 0                               8,5 3 42,50
Ståhlberg Rabbe 4 1 1 1 N 1 ½                               7,5 5  
Friman Herman 5 1 0 0 1 Ä 1 0 0                               3,0 8  
Ståhlberg Erik 6 ½ 1 0 ½ 1 S 0 ½                               3,5 7  
Ekberg Leif 7 1 1 ½ ½ 2 2   1                               8,0 4  
Öberg Tommy 8 2 2 2 2 1 S                               12,0 1  
  9                 C                                  
  10                   H                                
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Februari månadsblixt 2001             Datum:   20.02.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Högberg Toivo 1 E 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ½                   10,5 3  
Friman Herman 2 0 K 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0                   3,0 12  
Kaskinen Tommy 3 0 1 E 1 0 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 0                   5,0 9  
Kohonen Olavi 4 0 1 0 N 0 0 0 1 0 0 ½ 1 0 0                   3,5 11  
Kevin Kurt 5 0 1 1 1 Ä 1 1 1 0 0 1 1 0 0                   8,0 6  
Ståhlberg Rabbe 6 1 1 1 1 0 S ½ 1 1 0 1 1 ½ 0                   9,0 4  
Ståhlberg Erik 7 0 0 1 1 0 ½   1 ½ 0 1 0 1 ½                   6,5 7  
Kevin Valter 8 0 1 ½ 0 0 0 0 S 0 0 ½ 1 1 0                   4,0 10  
Berglund Risto 9 0 1 1 1 1 0 ½ 1 C 0 1 1 1 0                   8,5 5  
Hellen Bo 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1                   13,0 1  
Lindqvist Börje 11 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 A 0 0 0                   1,0 14  
Lindgård Sebastian 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 C ½ 0                   2,5 13  
Wendelin Alf 13 0 1 ½ 1 1 ½ 0 0 0 0 1 ½ K 0                   5,5 8  
Willberg Stig Olof 14 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 K                   11,0 2  
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Mars månadsblixt 2001             Datum:   20.03.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Willberg Stig Olof 1 E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1                 12,0 3  
Öberg Tommy 2 1 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ½                 12,5 2  
Ekberg Leif 3 0 0 E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1                 10,0 4  
Ståhlberg Rabbe 4 0 0 0 N 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1 1 0 1                 8,0 6 36,50
Lindgård Sebastian 5 0 0 0 0 Ä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0,0 15  
Lindqvist Börje 6 0 0 0 ½ 1 S 0 1 0 ½ ½ 0 0 0 0                 3,5 11 9,75
Wendelin Alf 7 0 0 1 0 1 1   1 0 1 1 1 1 0 0                 8,0 7 34,00
Ståhlberg Erik 8 0 0 0 ½ 1 0 0 S 0 0 1 0 0 0 0                 2,5 13  
Berglund Risto 9 0 0 0 1 1 1 1 1 C 1 1 0 1 0 1                 9,0 5  
Kevin Valter 10 0 0 0 0 1 ½ 0 1 0 H 1 0 1 0 0                 4,5 10  
Friman Herman 11 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 0 A 0 ½ 0 0                 2,0 14  
Miettinen Larry 12 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 C 1 0 1                 8,0 8 32,50
Kevin Kurt 13 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ½ 0 K 0 0                 3,5 12 7,00
Högberg Toivo 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K 1                 14,0 1  
Appelgren Alpo 15 0 ½ 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 L                 7,5 9  
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: April månadsblixt 2001               Datum:   17.04.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Berglund Risto 1 E 1 ½ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1           12,5 5  
Friman Herman 2 0 K 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           4,0 14  
Miettinen Larry 3 ½ 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1           14,5 4 117,25
Willberg Stig Olof 4 0 1 0 N 1 0 1 ½ 1 0 1 ½ 0 1 0 0 0 0           7,0 10  
Lindqvist Börje 5 0 0 0 0 Ä 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 0           2,0 17 9,50
Appelgren Alpo 6 0 1 0 1 1 S ½ 0 1 0 ½ 1 0 1 1 1 0 1           10,0 8  
Ståhlberg Erik 7 0 0 0 0 1 ½   ½ ½ 0 0 0 0 1 0 1 0 0           4,5 13  
Ståhlberg Rabbe 8 1 1 0 ½ 1 1 ½ S 1 0 ½ 0 0 1 1 1 0 1           10,5 7  
Kevin Valter 9 0 0 0 0 1 0 ½ 0 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0           3,5 15  
Hellen Bo 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 ½ 1           15,5 1  
Wendelin Alf 11 0 1 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 A 0 0 1 0 1 0 0           6,5 12 28,25
Wikman Jimmy 12 0 1 0 ½ 1 0 1 1 1 0 1 C 1 1 1 1 1 ½           12,0 6  
Högberg Toivo 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 K 1 1 1 1 1           15,0 2  
Kaskinen Tommy 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 K 1 0 0 0           2,0 18 8,50
Kevin Kurt 15 0 1 0 1 ½ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 L 1 0 0           6,5 11 29,50
Vesanen Mauno 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 U 0 0           3,0 16  
Nurk Ivo 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 0 0 1 1 1 B 1           14,5 3 118,25
Wikmen Bengt 18 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 ½ 0 1 1 1 0 B           9,5 9  
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: September månadsblixt 2001           Datum:   18.09.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wikman Jimmy 1 E 1 1 1 0 1 1 1 ½ 0 0 1 1 1 1 0 1             11,5 5 73,25
Wikmen Bengt 2 0 K 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ½ 0 1 0 1             8,5 9 51,25
Kevin Kurt 3 0 0 E 1 1 ½ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1             4,5 14 16,00
Vesanen Mauno 4 0 1 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0             2,0 16 17,00
Kevin Valter 5 1 0 0 1 Ä 0 0 1 0 0 ½ ½ 1 0 0 0 1             6,0 11 34,25
Friman Herman 6 0 0 ½ 1 1 S ½ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1             6,0 12 28,00
Appelgren Alpo 7 0 0 1 1 1 ½   1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 0 1             7,5 10  
Lindqvist Börje 8 0 0 0 1 0 0 0 S 0 0 0 0 1 0 0 0 0             2,0 17 6,50
Willberg Stig Olof 9 ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 C ½ 0 1 1 1 1 0 1             11,5 6 72,75
Högberg Toivo 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ H 0 1 1 1 0 1 1             13,5 2 94,75
Nurk Ivo 11 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 A 1 ½ 0 1 1 1             13,5 1 101,50
Ståhlberg Rabbe 12 0 1 1 1 ½ 0 ½ 1 0 0 0 C 1 1 1 0 1             9,0 7  
Wendelin Alf 13 0 ½ 1 1 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 K 0 0 0 0             4,5 13 27,25
Ekberg Leif 14 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 K 1 1 1             12,0 4  
Berglund Risto 15 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 L ½ 1             8,5 8 53,25
Öberg Tommy 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 ½ U 1             12,5 3  
Henriksson Per 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B             3,0 15  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: Oktober månadsblixt 2001             Datum:   16.10.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Berglund Risto 1 E ½ 0 0 1 ½ 1 0 ½ 1 0 1 0 1 0 1 1 1           9,5 9 69,00
Willberg Stig Olof 2 ½ K 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 ½ 1 1           13,0 4  
Miettinen Larry 3 1 0 E 1 1 1 1 1 0 1 0 ½ 0 0 1 0 0 1           9,5 10 49,50
Ståhlberg Erik 4 1 0 0 N 0 1 1 0 ½ 1 0 1 0 0 0 0 0 0           5,5 12 30,75
Kevin Valter 5 0 0 0 1 Ä 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 0           3,0 16  
Friman Herman 6 ½ 0 0 0 1 S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1           4,5 14  
Lindqvist Börje 7 0 0 0 0 ½ 0   0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 0           2,0 17 8,50
Ekberg Leif 8 1 1 0 1 1 1 1 S 0 1 0 1 0 ½ 1 0 0 1           10,5 8  
Öberg Tommy 9 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 C 1 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1           13,5 3  
Kaskinen Tommy 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0           2,0 18 6,50
Hellen Bo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A 1 1 1 1 ½ 1 1           15,5 1  
Wendelin Alf 12 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 0 1 0 C 0 0 1 1 0 ½           6,0 11  
Danielsson Kjell 13 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 K ½ 1 0 1 1           14,0 2  
Wikman Jimmy 14 0 0 1 1 1 1 1 ½ 0 1 0 1 ½ K 1 1 0 1           11,0 7  
Vesanen Mauno 15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 L 0 0 0           4,0 15  
Nurk Ivo 16 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 0 1 0 1 U 0 1           11,5 6  
Högberg Toivo 17 0 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 0 1 1 1 B 1           12,5 5  
Kevin Kurt 18 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ½ 0 0 1 0 0 B           5,5 13 19,50
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: November månadsblixt 2001           Datum:   20.11.2001            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Miettinen Larry 1 E 1 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       1,5 20  
Friman Herman 2 0 K 0 0 ½ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ½ ½ 1 0 0       5,5 15 33,75
Berglund Risto 3 ½ 1 E 1 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½       14,5 4  
Ståhlberg Erik 4 1 1 0 N 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 0 0       8,5 12  
Appelgren Alpo 5 1 ½ 0 1 Ä 0 0 0 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 1       9,5 11  
Ekberg Leif 6 1 1 ½ 1 1 S 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0       10,5 10  
Ståhlberg Rabbe 7 1 1 0 ½ 1 0   1 1 ½ 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1       13,0 7  
Willberg Stig Olof 8 1 1 ½ 0 1 1 0 S 0 ½ 1 1 1 0 0 1 1 1 ½ 0       11,5 9  
Wikman Bengt 9 1 1 1 1 1 1 0 1 C 0 ½ 1 1 0 0 1 1 1 1 0       13,5 6 101,25
Wikman Jimmy 10 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 H 1 1 1 0 ½ 1 1 1 0 1       13,5 5 106,00
Kevin Kurt 11 1 0 0 1 0 0 0 0 ½ 0 A 1 0 0 0 1 1 0 0 0       5,5 16 28,75
Lindqvist Börje 12 1 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 ½ 0 0 0 0       2,0 19  
Wendelin Alf 13 1 1 0 0 ½ 1 0 0 0 0 1 1 K 0 0 0 1 ½ 0 0       7,0 13  
Högberg Toivo 14 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K ½ 1 1 1 1 1       18,0 1  
Nurk Ivo 15 1 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ L 1 1 1 ½ 1       15,5 2  
Kevin Valter 16 1 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 U 0 1 0 0       4,0 17  
Repo Erkki 17 1 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 B 1 0 0       6,0 14  
Westerlund Svante 18 1 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 0 B 0 0       3,0 18  
Öberg Tommy 19 1 1 0 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1   1       15,0 3  
Danielsson Kjell 20 1 1 ½ 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 R       12,5 8  
  21                                         .          
  22                                           F        
  23                                             .      
                                                       
Tävling: December månadsblixt 2001           Datum:   18.12.2001