EKENÄS SCHACKKLUBB
Öppna månadsblixtar 5+5 min.   2002
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Miettinen Larry 1 E 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0                       9,5 8  
Willberg Stig Olof 2 2 K 1 2 2 1 1 ½ 2 2 0 0                       13,5 5  
Berglund Risto 3 1 1 E 1 0 0 1 2 2 0 2                       11,5 7  
Friman Herman 4 0 0 ½ N 0 0 0 ½ 1 0 1                       4,5 11 29,25
Ståhlberg Rabbe 5 1 0 1 2 Ä 1 0 ½ 2 2 2                       13,0 6  
Öberg Tommy 6 2 1 2 2 1 S 2 0 2 1 2 2                       17,0 2 162,00
Högberg Toivo 7 2 1 2 2 2 0   0 2 2 2 2                       17,0 3 145,50
Nurk Ivo 8 1 1 2 2 S 2 2 1 2                       17,5 1  
Vesanen Mauno 9 0 0 0 1 0 0 0 0 C 1 0                       3,5 12  
Wendelin Alf 10 0 0 0 ½ 0 1 0 0 1 H 0 2                       4,5 10 31,75
Ekberg Leif 11 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 A 2                       15,0 4  
Ståhlberg Erik 12 ½ 2 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 0 C                       4,5 9 44,50
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Januari månadsblixt             Datum: 15.01.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 1 ½ 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 1 0 0                   4,5 9  
Friman Herman 2 0 K ½ ½ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0                   4,0 10  
Miettinen Larry 3 ½ ½ E 0 1 1 ½ 1 1 0 1 1 0 0                   7,5 8  
Ståhlberg Rabbe 4 1 ½ 1 N 0 ½ ½ 1 1 0 1 1 0 ½                   8,0 7  
Öberg Tommy 5 1 1 0 1 Ä 0 1 1 1 1 1 1 1 0                   10,0 2  
Ekberg Leif 6 1 1 0 ½ 1 S ½ 1 1 0 1 1 0 ½                   8,5 6  
Berglund Risto 7 1 1 ½ ½ 0 ½   1 1 1 1 1 ½ ½                   9,5 4 49,25
Ståhlberg Erik 8 0 0 0 0 0 0 0 S 1 0 1 0 0 ½                   2,5 12 9,50
Kevin Valter 9 ½ 0 0 0 0 0 0 0 C 0 1 0 0 0                   1,5 14  
Willberg Stig Olof 10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 H 1 1 0 0                   9,0 5  
Vesanen Mauno 11 ½ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A 1 0 0                   2,5 13 9,25
Kevin Kurt 12 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 C 0 0                   3,0 11  
Högberg Toivo 13 1 0 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 K 0                   9,5 3 51,75
Nurk Ivo 14 1 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 K                   11,0 1  
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Februari månadsblixt           Datum: 19.02.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Willberg Stig Olof 1 E 1 ½ 0 1 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 1                   9,5 3  
Berglund Risto 2 0 K 1 0 ½ 0 1 0 0 1 0 0 0 1                   4,5 10  
Miettinen Larry 3 ½ 0 E ½ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0                   3,0 12  
Ståhlberg Rabbe 4 1 1 ½ N 1 0 1 ½ 0 1 1 1 0 1                   9,0 4 50,75
Kaskinen Tommy 5 0 ½ 0 0 Ä 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½                   1,5 14  
Öberg Tommy 6 1 1 1 1 1 S 1 0 1 1 0 0 0 1                   9,0 5 44,50
Friman Herman 7 0 0 1 0 1 0   0 0 0 1 0 0 1                   4,0 11  
Danielsson Kjell 8 0 1 1 ½ 1 1 1 S 1 1 0 0 0 1                   8,5 6  
Ekberg Leif 9 0 1 0 1 ½ 0 1 0 C 0 1 0 0 1                   5,5 8 27,75
Wendelin Alf 10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 H ½ 0 0 1                   5,5 9 19,75
Kevin Valter 11 ½ 1 1 0 1 1 0 1 0 ½ A 0 1 ½                   7,5 7  
Nurk Ivo 12 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 C 0 1                   10,5 2  
Högberg Toivo 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 K 1                   11,0 1  
Kevin Kurt 14 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 K                   2,0 13  
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Mars månadsblixt             Datum: 19.03.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Miettinen Larry 1 E 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 0 0 0 1 1                   9,0 4  
Friman Herman 2 0 K 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1                   4,0 11 11,50
Willberg Stig Olof 3 0 1 E 1 1 1 1 0 ½ 1 0 1 0 1                   8,5 5 43,25
Wendelin Alf 4 0 1 0 N 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0                   4,0 9 14,50
Ståhlberg Erik 5 0 0 0 1 Ä 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 1                   4,0 10 14,25
Ekberg Leif 6 ½ 1 0 1 1 S 1 0 ½ 0 0 1 ½ 1                   7,5 7  
Kevin Valter 7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 ½ 1 0                   1,5 14  
Ståhlberg Rabbe 8 ½ 1 1 1 ½ 1 1 S 0 0 0 1 ½ 1                   8,5 6 41,00
Berglund Risto 9 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 C ½ 0 1 1 1                   9,5 3  
Öberg Tommy 10 1 1 0 1 1 1 1 1 ½ H 1 1 1 1                   11,5 1  
Högberg Toivo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A 1 0 1                   11,0 2  
Vesanen Mauno 12 1 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 C 0 1                   3,0 12 14,75
Wikman Bengt 13 0 1 1 0 1 ½ 0 ½ 0 0 1 1 K 0                   6,0 8  
Kevin Kurt 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 K                   3,0 13 11,50
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: April månadsblixt               Datum: 16.04.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Friman Herman 1 E 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0                 1,5 15  
Willberg Stig Olof 2 1 K 0 ½ 0 1 0 ½ 1 1 0 1 1 0 1                 8,0 7  
Ståhlberg Rabbe 3 1 1 E 0 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 0 ½                 9,0 5  
Miettinen Larry 4 1 ½ 1 N 1 1 ½ 1 1 1 0 1 ½ 0 1                 10,5 4 57,50
Berglund Risto 5 1 1 0 0 Ä 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1                 6,0 10 26,50
Mertens Teuvo 6 0 0 ½ 0 0 S 1 1 1 1 0 1 0 0 1                 6,5 8  
Högberg Toivo 7 1 1 1 ½ 1 0   1 1 1 0 1 1 0 1                 10,5 3 59,25
Wikman Bengt 8 ½ ½ 1 0 1 0 0 S 1 0 0 0 0 1 1                 6,0 9 36,75
Vesanen Mauno 9 1 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 1 0 0                 2,0 14  
Kevin Kurt 10 1 0 0 0 1 0 0 1 1 H 0 0 0 ½ 0                 4,5 12  
Ekberg Leif 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 0 1                 12,0 1  
Wendelin Alf 12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 C 0 0 1                 5,0 11  
Miettinen Stig 13 1 0 0 ½ 1 1 0 1 0 1 0 1 K 1 1                 8,5 6  
Öberg Tommy 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ½ 1 1 0 K 1                 11,5 2  
Ståhlberg Erik 15 1 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 L                 3,5 13  
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: September månadsblixt           Datum: 17.09.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0                 1,0 15  
Öberg Tommy 2 1 K 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1                 12,0 2  
Ekberg Leif 3 1 0 E 1 ½ 1 0 1 1 1 ½ 0 0 ½ 1                 8,5 7 44,25
Berglund Risto 4 1 0 0 N 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0                 4,0 11  
Ståhlberg Rabbe 5 1 0 ½ 1 Ä ½ ½ 1 1 1 0 0 ½ 1 1                 9,0 5  
Appelgren Alpo 6 1 1 0 0 ½ S 1 0 1 0 0 0 0 0 0                 4,5 10  
Ståhlberg Erik 7 1 0 1 0 ½ 0   1 0 0 0 0 0 0 0                 3,5 12 17,50
Friman Herman 8 0 0 0 1 0 1 0 S 1 0 ½ 0 0 0 0                 3,5 13 15,50
Kevin Valter 9 1 0 0 0 0 0 1 0 C 0 0 0 0 0 0                 2,0 14  
Miettinen Stig 10 1 0 0 1 0 1 1 1 1 H ½ 0 0 0 ½                 7,0 9  
Wikman Jimmy 11 1 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 ½ A ½ 0 1 1                 10,0 4  
Rehn Ralf 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ C 1 1 0                 12,5 1  
Högberg Toivo 13 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 0 K 1 0                 10,5 3  
Wikman Bengt 14 1 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 K 1                 8,5 8 38,25
Miettinen Larry 15 1 0 0 1 0 1 1 1 1 ½ 0 1 1 0 L                 8,5 6 45,00
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Oktober månadsblixt           Datum: 15.10.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Willberg Stig Olof 1 E 2 2 2 2 0 ½ 0 ½                           10,5 5  
Friman Herman 2 0 K 2 1 0 1 0 0 0 0                           4,0 8  
Kevin Valter 3 0 0 E 0 1 1 0 0 0 0                           2,0 9 9,50
Ståhlberg Rabbe 4 ½ 1 2 N 1 2 0 2 1                           11,0 4  
Ekberg Leif 5 0 2 1 1 Ä 2 0 ½ 1 0                           7,5 7  
Wendelin Alf 6 0 1 1 0 0 S 0 0 0 0                           2,0 10 6,00
Högberg Toivo 7 2 2 2 2 2 2   1 2 1                           16,0 1  
Nurk Ivo 8 2 2 ½ 2 1 S 2 1                           13,5 3  
Berglund Risto 9 2 2 2 0 1 2 0 0 C 0                           9,0 6  
Öberg Tommy 10 2 2 1 2 2 1 1 2 H                           14,5 2  
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: November månadsblixt           Datum: 19.11.2002            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Danielsson Kjell 1 E 2 1 1 2 2 2 2 0 2                           14,0 2  
Kevin Valter 2 0 K 0 1 1 1 1 1 0 0                           5,0 8  
Ekberg Leif 3 1 2 E 2 2 2 ½ 2 ½ ½                           12,5 4 83,25
Appelgren Alpo 4 1 1 0 N 1 1 0 2 1 1                           8,0 6  
Friman Herman 5 0 1 0 1 Ä 2 0 2 1 0                           7,0 7  
Wendelin Alf 6 0 1 0 1 0 S 0 0 0                           3,5 9  
Öberg Tommy 7 0 1 2 2 2   2 0 2                           12,5 3 86,75
Kaskinen Tommy 8 0 1 0 0 0 ½ 0 S 0 0                           1,5 10  
Willberg Stig Olof 9 2 2 1 1 2 2 2 C 1                           14,5 1  
Miettinen Larry 10 0 2 1 2 2 0 2 1 H                           11,5 5  
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: December månadsblixt           Datum: 17.12.2002