EKENÄS SCHACKKLUBB
Öppna månadsblixtar 5+5 min.   2003
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 1 0 0 2 0 1                               4,0 7  
Miettinen Larry 2 2 K 2 1 1 2 0 1                               9,0 4  
Friman Herman 3 1 0 E ½ 0 2 0 1                               4,5 6  
Miettinen Stig 4 2 1 N ½ 2 ½ 2                               9,5 3  
Ståhlberg Rabbe 5 2 1 2 Ä 2 1 1                               10,5 2  
Förström Hans 6 0 0 0 0 0 S 0 0                               0,0 8  
Öberg Tommy 7 2 2 2 1 2   2                               12,5 1  
Kevin Valter 8 1 1 1 0 1 2 0 S                               6,0 5  
  9                 C                                  
  10                   H                                
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Januari månadsblixt           Datum: 21.01.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Friman Herman 1 E 1 ½ 0 0 0 1 0 0 2                           4,5 9  
Kevin Valter 2 1 K 1 0 ½ 2 1 ½ 0 2                           8,0 7 49,75
Hafren Måns (Lovisa) 3 1 E 1 0 1 ½ 0 1 2                           8,0 6 56,75
Ekberg Leif 4 2 2 1 N 1 ½ 2 0 2                           12,0 3 86,25
Berglund Risto 5 2 2 ½ Ä 1 1 0 2                           11,5 4  
Wendelin Alf 6 2 0 1 1 1 S 0 0 0 1                           6,0 8  
Ståhlberg Rabbe 7 1 1 ½ 2   2 ½ 2                           12,0 2 92,25
Miettinen Stig 8 2 2 0 1 2 0 S ½ 2                           11,0 5  
Willberg Stig Olof 9 2 2 1 2 2 2 C 2                           16,0 1  
Finneman Nils-Johan 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 H                           1,0 10  
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Februari månadsblixt         Datum: 18.02.2003          
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Hafren Måns (Lovisa) 1 E 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0                         6,0 8  
Friman Herman 2 1 K ½ 0 1 1 0 0 0 0 0                         3,5 11  
Miettinen Stig 3 2 E 2 2 2 1 2 1 1                         16,0 1  
Ekberg Leif 4 1 2 0 N 1 2 0 0 1 1                         9,5 7  
Wendelin Alf 5 0 1 0 1 Ä 0 0 0 0 1                         4,5 10  
Kevin Valter 6 1 1 ½ 0 ½ S 1 1 0 0 0                         5,0 9  
Berglund Risto 7 1 2 0 2 2 1   0 1 1 ½                         10,5 6  
Willberg Stig Olof 8 2 2 1 2 2 1 2 S 1 1 1                         15,0 3  
Öberg Tommy 9 2 2 1 1 2 2 1 1 C 2                         15,5 2  
Ståhlberg Rabbe 10 2 2 1 1 2 2 1 1 ½ H 2                         14,5 4  
Miettinen Larry 11 2 2 1 ½ 1 2 1 0 0 A                         11,0 5  
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Mars månadsblixt             Datum: 18.03.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Berglund Risto 1 E 2 1 2 1 1 0                             10,0 4  
Ståhlberg Erik 2 0 K 0 1 ½ 0 1 0 1                             3,5 7 20,50
Ekberg Leif 3 1 2 E 2 0 2 0 2                             10,5 3  
Friman Herman 4 0 1 0 N 0 0 0 ½ 2                             3,5 8 14,75
Ståhlberg Rabbe 5 1 2 2 Ä 1 0 2                             11,0 2  
Miettinen Larry 6 1 2 0 2 ½ S 0 0 2                             7,5 6  
Willberg Stig Olof 7 ½ 1 ½ 2 1 2   1                             9,5 5  
Öberg Tommy 8 2 2 2 2 2 1 S 2                             14,5 1  
Wendelin Alf 9 ½ 1 0 0 0 0 ½ 0 C                             2,0 9  
  10                   H                                
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: April månadsblixt             Datum: 15.04.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Willberg Stig Olof 1 E 2 ½ 1 2 2 2                                 9,5 2  
Berglund Risto 2 0 K 1 1 2 2                                 7,5 3 31,25
Öberg Tommy 3 1 E 2 2 2 2                                 10,5 1  
Ekberg Leif 4 1 1 0 N 2 2                                 7,5 4 28,75
Ståhlberg Erik 5 0 0 0 0 Ä 1 0                                 1,0 7  
Friman Herman 6 0 ½ 0 0 1 S 0                                 1,5 6  
Wendelin Alf 7 0 0 0 ½ 2 2                                   4,5 5  
  8               S                                    
  9                 C                                  
  10                   H                                
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: September månadsblixt         Datum: 18.09.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 ½ ½ ½                                   4,0 5  
Berglund Risto 2 3 K 1 2 0 3                                   9,0 2  
Öberg Tommy 3 2 E 2 1 1                                   8,5 3  
Ekberg Leif 4 1 1 N 0 3                                   7,5 4  
Ståhlberg Rabbe 5 3 2 3 Ä 2                                   12,5 1  
Friman Herman 6 ½ 0 2 0 1 S                                   3,5 6  
  7                                                    
  8               S                                    
  9                 C                                  
  10                   H                                
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: Oktober månadsblixt           Datum: 16.10.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Miettinen Larry 1 E 1 1 1 2 1 0 2 2                           11,5 3 86,75
Öberg Tommy 2 1 K ½ 1 2 2 2 2 1 2                           13,5 1  
Ekberg Leif 3 1 E 2 1 ½ 1 2 2                           12,5 2  
Wendelin Alf 4 1 1 0 N 1 0 0 ½ ½                           5,5 8  
Kevin Kurt 5 0 0 1 1 Ä 0 1 0 0 1                           4,0 9  
Wikman Jimmy 6 ½ 0 2 2 S 0 2 ½ 2                           10,5 6 74,00
Högberg Toivo 7 1 0 ½ 2 1 2   0 2 2                           10,5 5 74,75
Ståhlberg Rabbe 8 2 0 1 2 0 2 S 1 2                           11,5 4 84,75
Berglund Risto 9 0 1 0 2 0 1 C 2                           9,0 7  
Kaskinen Tommy 10 0 0 0 ½ 1 0 0 0 0 H                           1,5 10  
  11                     A                              
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: November månadsblixt         Datum: 20.11.2003            
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Poäng Plas. Jämf.
Wendelin Alf 1 E 0 0 0 0 1 1 0 0 1                         4,5 11 28,25
Öberg Tommy 2 2 K 1 1 2 1 2 1 2 1                         14,5 3 122,00
Ekberg Leif 3 2 1 E 1 2 2 2 ½ 1 1 1                         13,5 5  
Miettinen Larry 4 2 1 1 N 1 2 2 1 2 1                         14,5 2 121,00
Appelgren Alpo 5 2 0 0 1 Ä 1 1 0 2 0 0                         7,0 7  
Friman Herman 6 1 1 0 0 1 S ½ 0 0 1                         6,0 8  
Enberg Viktor 7 1 0 0 0 1   0 0 1 0                         4,5 10 34,50
Miettinen Stig 8 2 1 1 2 2 2 S 1 2                         16,0 1  
Ståhlberg Erik 9 ½ 0 1 0 0 ½ 2 1 C ½ 0                         5,5 9  
Ståhlberg Rabbe 10 2 1 1 1 2 2 1 ½ H 2                         14,0 4  
Berglund Risto 11 1 ½ 1 ½ 2 1 2 0 2 0 A                         10,0 6  
  12                       C                            
  13                         K                          
  14                           K                        
  15                             L                      
  16                               U                    
  17                                 B                  
  18                                   B                
  19                                                    
  20                                       R            
  21                                         F          
                                                       
Tävling: December månadsblixt         Datum: 18.12.2003