EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         26.01.2017

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Ekenäs Ungdomsgård, Ystadsgatan 14.

Närvarande:   7 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Viktor Enberg,

Tage Ekberg, Herman Friman, Rabbe Ståhlberg,

 och Alf Wendelin.

 

 

 

 

§

1.             Kassören Viktor Enberg öppnade årsmötet kl 18:30.

 

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2016:  1. Rabbe Ståhlberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Viktor Enberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Rabbe Ståhlberg.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Rabbe Ståhlberg.

2.4.       Blixtmästerskapet: 1. Rabbe Ståhlberg.

2.5.       Prestationsmästerskapet: 1. Rabbe Ståhlberg.

 

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Viktor Enberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2016 föredrogs och godkändes.

 

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2016 föredrogs och godkändes.

 

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2017.

 

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2017.

 

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2017.

 

 

12.         Till styrelse för år 2017 valdes:

          Ordförande                Rabbe Ståhlberg

          Viceordförande          Tage Ekberg

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Viktor Enberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Leif Ekberg  och  Stig-Olof Nordström.

 

 

13.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Stig Olof Willberg.

 

 

14.     Årsmötet avslutades kl. 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Viktor Enberg                                      Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                         Protokolljusterare Tage Ekberg