EKENÄS SCHACKKLUBB r.f.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.1999

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.1999

 

 

                                                                  Intäkter                      Utgifter                      Resultat__

                      Medlemsavgifter                       1.500,00            725,00                 775,00

                      Räntor                                         12,14                                           12,14

                      Bankavgifter                                                     12,00             -       12,00

                      Tävlingsverksamhet                   4.035,00        4.314,90        -     279,90

                      Resekostnader                                                630,00           -     630,00

                      Verksamhet                                 70,00                 537,20           -     467,20

                      Understöd                              1.000,00                                  1.000,00

                                                                    6.617,14          6.219,10        +      398,04

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.1999

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                617,02

                      Ekenäs Sparbank                             9.923,51

                      Kassa och banktillgodohavanden                         1.119,50                      11.660,03

 

AKTIVA TOTALT                                                                         11.660,03

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                            11.261,99

                      Räkenskapsperiodens resultat                      +  398,04                      11.660,03

 

PASSIVA TOTALT                                                                         11.660,03