EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2000

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2000

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter           Resultat__

                      Medlemsavgifter                     1.900,00          575,00           1325,00

                      Bankavgifter                                27,37                                    27,37

                      Tävlingsverksamhet                3.652,40      3.341,00       -     311,40

                      Resekostnader                                           1.426,00       -  1.426,00

                      Verksamhet                                                   656,20       -     656,20

                      Understöd                              1.000,00                                1.000,00

                      Fordringar                                   49,10          400,00       -      350,90

                                                                   6.317,47        6.709,60      -      392,13

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2000

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                               618,57

                      Ekenäs Sparbank                                    10.649,33

                      Kassa och banktillgodohavanden                       0,00        11.267,90

 

AKTIVA TOTALT                                                                              11.267,90

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                            11.660,03

                      Räkenskapsperiodens resultat                    -  392,13      11.267,90

 

PASSIVA TOTALT                                                                             11.267,90