EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2001

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2001

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter           Resultat__

                      Medlemsavgifter                     1.400,00          460,00             940,00

                      Bankavgifter                                28,13            35,00       -        6,87

                      Tävlingsverksamhet                4.060,00       2.797,00          1.263,00

                      Försäljning                                230,00          110,00             120,00

                      Resekostnader                                               806,00       -     806,00

                      Verksamhet                                                   227,00       -     227,00

                      Fordringar                                  200,00         149,10                50,90

                                                                    5.918,13     4.584,10           1.334,03

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2001

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                               620,12

                      Ekenäs Sparbank                                    10.340,91

                      Kassa                                                        1.640,90

 

AKTIVA TOTALT                                                                              12.601,93

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                            11.267,90

                      Räkenskapsperiodens resultat                      1.334,03

 

PASSIVA TOTALT                                                                             12.601,93