EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2002

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2002

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      280,00             77,00                203,00

                      Bankavgifter                                4,44             13,00        -           8,56

                      Tävlingsverksamhet                573,75           223,00                350,75

                      Inventarier                               128,00           766,00        -       638,00

                      Resekostnader                                              160,00        -       160,00

                      Verksamhet                              54,00           114,61        -         60,61

                      Fordringar                                 17,00             20,00        -           3,00

                                                                 1.057,19        1.373,61        -       316,42

 

                      Utestående fordringar           Erik Ståhlberg medlemsavgift 2001             17,00

                                                                 Erik Ståhlberg medlemsavgift 2002             20,00

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2002

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 104,54

                      Ekenäs Sparbank                                        1.294,42

                      Kassa                                                             404,12

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      1.803,08

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.119,50

                      Räkenskapsperiodens resultat                      -  316,42

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     1.803,08