EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2003

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2003

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      240,00             70,00                170,00

                      Bankavgifter                                3,58             12,00        -           8,42

                      Tävlingsverksamhet                472,00           351,00                121,00

                      Resekostnader                                                26,00        -         26,00

                      Verksamhet                                                    32,60        -         32,60

                      Fordringar                                 20,00                                        20,00

                                                                    735,58          491,60                 243,98

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2003

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 104,78

                      Ekenäs Sparbank                                        1.615,76

                      Kassa                                                             326,52

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.047,06

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              1.803,08

                      Räkenskapsperiodens resultat                      + 243,98

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.047,06