EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2004

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2004

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      260,00           106,00                154,00

                      Bankavgifter                                4,81             13,00        -          8,19

                      Tävlingsverksamhet                 447,00           303,00                144,00

                      Resekostnader                                              212,50        -       212,50

                      Verksamhet                              41,30             80,05        -         38,75

                      Fordringar                                                       20,00                  20,00

                                                                    753,11          734,55                   18,56

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2004

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 105,02

                      Ekenäs Sparbank                                        1.937,33

                      Kassa                                                               23,27

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.065,62

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.047,06

                      Räkenskapsperiodens resultat                      +   18,56

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.065,62