EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2005

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2005

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      248,00             86,00                162,00

                      Bankavgifter                                5,02             11,00        -          5,98

                      Tävlingsverksamhet                 588,00           427,10                160,90

                      Resekostnader                                              242,50        -       242,50

                      Verksamhet                            170,55             76,45        -         94,10

                      Fordringar                                                       20,00                  20,00

                                                                 1.011,57           863,05                148,52

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2005

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 105,26

                      Ekenäs Sparbank                                         1.851,11

                      Kassa                                                             257,77

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.214,14

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.065,62

                      Räkenskapsperiodens resultat                      + 148,52

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.214,14