EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2006

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2006

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      228,00           100,00               128,00

                      Bankavgifter                                5,08               6,00        -          0,92

                      Tävlingsverksamhet                 420,00           265,00               155,00

                      Resekostnader                                              135,00        -      135,00

                      Verksamhet                                                  401,65        -      401,65

                      Bidrag                                     200,00                                      200,00

                      Fordringar                                 40,00             20,00                  20,00

                                                                    893,08           927,65                  34,57

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2006

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 105,50

                      Ekenäs Sparbank                                         1.829,95

                      Kassa                                                             244,12

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.179,57

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.214,14

                      Räkenskapsperiodens resultat                      -    34,57

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.179,57