EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2007

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2007

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      405,00             76,00               329,00

                      Bankavgifter                                5,03                                         5,03

                      Tävlingsverksamhet                 444,00           321,00               123,00

                      Resekostnader                                              110,00        -      110,00

                      Verksamhet                              70,75           468,90        -      398,15

                      Bidrag                                     200,00                                      200,00

                      Fordringar                                                       30,00        -         30,00

                                                                  1124,78        1005,90                118,88

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2007

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 105,74

                      Ekenäs Sparbank                                         1.969,74

                      Kassa                                                             222,97

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.298,45

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.179,57

                      Räkenskapsperiodens resultat                         118,88

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.298,45