EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2008

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2008

 

 

                                                                 Intäkter          Utgifter                Resultat

                      Medlemsavgifter                      660,00           100,00               560,00

                      Bankavgifter                                5,05                                         5,05

                      Tävlingsverksamhet                 338,00           131,00               207,00

                      Resekostnader                                                80,00        -        80,00

                      Verksamhet                                                  501,30        -      501,30

                      Bidrag                                     300,00                                      300,00

                      Fordringar                                 50,00                                        50,00

                                                                 1.353,05           812,30                540,75

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2008

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 105,98

                      Ekenäs Sparbank                                         2.094,25

                      Kassa                                                             638,97

 

AKTIVA TOTALT                                                                                      2.839,20

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                              2.298,45

                      Räkenskapsperiodens resultat                         540,75

 

PASSIVA TOTALT                                                                                     2.839,20