EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2009

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2009

 

 

                                 Intäkter     Utgifter    Resultat

         Medlemsavgifter           255,00        64,00      191,00

         Bankavgifter                6,09                     6,09

         Tävlingsverksamhet        271,00       248,15       22,85

         Reseersättningar                       360,00    - 360,00

         Verksamhet                 15,60       197,00    - 181,40

         Bidrag                    300,00                   300,00

         Fordringar                              30,00    -  30,00

                                   847,69       899,15    -  51,46

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2009

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Andelsbanken Raseborg                                 106,22

                      Ekenäs Sparbank                             2.534,80

                      Kassa                                                             146,72

 

AKTIVA TOTALT                                                                                          2.787,74

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                               2.839,20

                      Räkenskapsperiodens resultat                       -  51,46

 

PASSIVA TOTALT                                                                                 2.787,74