EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

                      BALANSBOK  31.12.2010

 

 

 

RESULTATRÄKNING   1.1. - 31.12.2010

 

 

                             Intäkter    Utgifter     Resultat

         Medlemsavgifter       255,00       64,00       191,00

         Bankavgifter            5,35                     5,35

         Tävlingsverksamhet                199,00     - 199,00

         Reseersättningar                  357,00     - 357,00

         Verksamhet                        446,75     - 446,75

         Fordringar             30,00                    30,00

                               290,35     1066,75     - 776,40

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   31.12.2010

 

 

AKTIVA

 

Kassa och banktillgodohavanden

                      Ekenäs Sparbank                             1.806,22

                      Kassa                                                             205,12

 

AKTIVA TOTALT                                                                                              2.011,34

 

 

PASSIVA

 

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

                      Balanserande vinstmedel                               2.787,74

                      Räkenskapsperiodens resultat                       - 776,40

 

PASSIVA TOTALT                                                                                    2.011,34