Bokföring år 2011 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVGIFT INGÅENDE BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
01.01. Ingående balans från 2010 1806,22 205,12 2011,34
01.20. Gravering av pokaler 1 25,00 25,00
01.20. Priser årstävling 2011 2 90,00 90,00
02.17. Resor div.3 3 23,40 23,40
02.28. Medlemsavgifter 4 165,00 165,00
03.01. Kaffe div. 3 5 10,00 10,00
03.01. Resor div. 3 6 40,50 40,50
03.30. Medl.avg. FCSF 7 64,00 64,00
03.31. Medlemsavgifter 8a 30,00 30,00
Bankavgift 8b 0,25 0,25
04.29. Medlemsavgifter 9a 30,00 30,00
Bankavgift 9b 0,05 0,05
05.03. VNSD lag 15 min. 10 34,00 34,00
05.31. Serviceavgifter 11 0,05 0,05
06.20. FCSF lagblixt 12 60,00 60,00
06.30. Medlemasvgifter 13 40,00 40,00
07.29. Kassauttag 14a 300,00 300,00
07.29. Bankavgift 14b 0,05 0,05
07.30. Priser årstävling 2010 15 90,00 90,00
07.24. FCSF div. 3 16 45,00 45,00
09.02. Återb. Medl.avg. 17 10,00 10,00
09.08. EkSK hemsida 18 25,95 25,95
11.19. Kaffe div. 3 19 100,00 100,00
11.20. Hyra Axxell 20 600,00 600,00
12.30. Kassauttag 21a 840,00 840,00
12.30. Ränta 21b 4,48 4,48
                   
Summa 2075,70 1140,40 1345,12 1217,85 1144,25 4,48 74,00 265,00 0,00 2011,34
                   
Skillnad 935,30 127,27 1139,77 191,00 2011,34
                   
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2011
Tävlingsverksamhet -139,00 -139,00
Reseersättningar -63,90 -63,90
Medlemsavgifter -74,00 265,00 191,00
Verksamhet -340,95 -340,95
Hyror -600,00 -600,00
Bankavgifter -0,40 -0,40
Räntor 4,48 4,48
           
Summa -1218,25 269,48 -948,77
           
Årsförlust 2011 -948,77
           
Balansräkning per 31.12.2011
Vinst från tidigare år 2011,34
Förlust för år 2011 -948,77
Summa 1062,57 Ordförande:
 
Kassör:
Kassa 127,27
Ekenäs Sparbank 935,3
Summa 1062,57
  Revisor:
Revisor: