E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2013

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                    380:-

Tävlingsverksamhet                 298:-

    __________

678:-

                              ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                    76:-

Tävlingsverksamhet                 242:-

Hemsidan                           40:-

Hyror                              320:-         

    __________ 

678:-

    ==========

 

 

 

Anmärkningar:

 

Medlemsavgiften föreslås bli 40 € samt 20 € för juniorer och studerande.

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubben betalar startavgiften till FCSF:s div.3 och för 2 lag till VNSD:s lagtävling 15+15 min.

 

Turneringsavgift för 5+5, 2+12 och 20+20 = 2 € / spelkväll.

Klubbens juniorer ingen turneringsavgift.

 

Resekostnader till divisionsmatcher ersätts av klubben.

0,30 €/km. Betalas endast för en bil per lag.

 

Lag-FM i blixt betalas i sin helhet av deltagarna.