EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2008

 

Intern verksamhet

 

          Klubbmästerskap

-         Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-         20+20 min, 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

SELO räknas ut internt i klubben (EkSK-SELO), ej blixt.

Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt intern SELO-lista.

 

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

 

          Centralschackförbundet

-         Deltagande i div 2 (eller 3)

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

VästraNylands Schackdistrikt

-         Deltar i distriktets tävlingar om underlag och intresse finns.

 

Anmärkningar

 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Interna EkSK-SELOlistan är avgörande för uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.