EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Linneavägen 1                                                                23.01.2001

10600 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  8 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.40.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2000: 1. Stig Olof  Willberg, 2. Leif Ekberg.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2000:  1. Stig Olof Willberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Risto Berglund och Stig Olof  Willberg.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2000 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

(Stig Olof Willberg framförde följande anmärkningar mot bokslutet:

1.      Utestående fordringar (obetalda medlemsavgifter) bör tas med i balansräkningen:

-          100 mk Juha Ovaskaninen,

-          100 mk Rabbe Ståhlberg,

-          100 mk Erik Ståhlberg och

-          100 mk Erik Ståhlberg för år 1999.

2.      Fordringars konto bör spjälkas upp i skilt konto för skulder och skilt konto för fordringar.)

-          skuld 49,10 mk Leif Ekberg.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2001. Medlemsavgiften för år 2001 skall vara betald före 01.04.2001. Även tidigare års obetalda medlemsavgifter skall vara betalda senast 31.03.2001.

Är inte medlemsavgiften(erna) betalda senast 31.03.2001, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2001 med följande tillägg:

1.      Årstävlingen 25+25 min spelas som öppen tävling.

2.      I årstävlingen räknas 6 bästa av 8 blixtar och i 15+15 min räknas 4 bästa av 5.

3.      Ekenäs SK arrangerar för alla spelare på VNSd:s område en 25+25 min turnering. Motståndarna spelar 2 * 25+25 min mot varandra, slutar matchen 1-1 avgörs segern med spel på 5+5 min. 5 ronder, startavgift, ronden skall vara spelad till en  viss datum. Styrelsen startar turneringen så fort som möjligt.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2001.

 

11.     Till styrelse för år 2001 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Stig Olof Willberg

          Suppleanter               Börje Lindqvist  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Klubben bjuder på kvällens kaffe.

-          Försäljare utses till kaffe- och gottförsäljningen på spelkvällar.

         

14.     Årsmötet avslutades kl 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Risto Berglund                                 Protokolljusterare Stig Olof  Willberg