EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                          28.01.2003

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  7 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.30.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2002: 1. Stig Olof  Willberg, 2. Leif Ekberg.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2002:  1. Stig Olof  Willberg.

1.4.       Blixtmästerskapet 2002: 1. Tommy Öberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Herman Friman.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2002 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2002 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2003. Medlemsavgiften för år 2003 skall vara betald före 01.04.2003. Även tidigare års obetalda medlemsavgifter skall vara betalda senast 31.03.2003.

Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2003, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2003.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2003.

 

11.     Till styrelse för år 2003 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Rabbe Ståhlberg (styrelsen gemensamt sköter tävlingsarrangemangen)

          Suppleanter               Matti Hynynen  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Klubben bjuder på kvällens kaffe med dopp.

-          I medlemsförteckningen antecknas vilken klubb medlem representerar.

-          . 6 april 2003 arrangerar klubben distriktmästerskapet i 25+25 min. Allmän-, veteran- och juniorklass. Nybörjarklass om möjligt. Startavgift 5 €, juniorer gratis. 5 ronder.

         

14.     Årsmötet avslutades kl 19.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                       Protokolljusterare Herman Friman