EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                          27.01.2004

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  8 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 19.15.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2003: 1. Rabbe Ståhlberg, 2. Leif Ekberg.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2003:  1. Risto Berglund.

1.4.       Blixtmästerskapet 2003: 1. Tommy Öberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Herman Friman.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2003 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2003 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2004. Medlemsavgiften för år 2004 skall vara betald före 01.04.2004 Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2004, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Valter Kevin är fri medlem (medlemsavgift uppbärs inte).

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2004 med följande tillägg: 1. Förfrågan till Scott McDonald om intresse för simultan mot klubbmedlemmar.

2. Skötsel av juniorverksamheten cirkulerar mellan medlemmarna.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2004.

Önskades till protokollet att klubben betalar startavgiften och 0,25 € / km för resorna med bil till lag-FM i blixt.

 

11.     Till styrelse för år 2004 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Rabbe Ståhlberg (styrelsen gemensamt sköter tävlingsarrangemangen)

          Suppleanter               Viktor Enberg  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Klubben bjuder på kvällens kaffe med dopp.

-          Ansökan om bidrag av Ekenäs stad.

-          Kollas intresset för div. 3 och distriktets lagserie.

         

14.     Årsmötet avslutades kl 20.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                       Protokolljusterare Herman Friman