EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                          25.01.2005

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  5 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.35.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2004: 1. Leif Ekberg, 2. Stig Miettinen.                              Junior Melanie Wendelin.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2004:  1. Stig Olof Willberg.

1.4.       Blixtmästerskapet 2004: 1. Tommy Öberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Herman Friman och Melanie Wendelin.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2004 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2004 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2005. Medlemsavgiften för år 20045skall vara betald före 01.04.2005 Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2005, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Valter Kevin är fri medlem (medlemsavgift uppbärs inte).

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2005.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2005.

 

11.     Till styrelse för år 2005 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Rabbe Ståhlberg (styrelsen gemensamt sköter tävlingsarrangemangen)

          Suppleanter               Viktor Enberg  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Ekenäs Stads seminarium för ungdomsverksamhet 9.2.2005: klubbens representanter är Herman Friman och Stig Miettinen. Sekreteraren anmäler till staden.

         

14.     Årsmötet avslutades kl 19.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Herman Friman                                 Protokolljusterare Melanie Wendelin