EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                                     ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Thomas Bergman                                                                                 31.1.2007

Ystadsgatan 8A5

10600 Ekenäs

 

 

 

 1. Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet.

 

 1. Tommy Öberg tilldelades priset för årets blixtmästerskap.

 

 1. Följande mötesfunktionärer valdes:

 

- Ordförande Tommy Öberg

- Sekreterare Thomas Bergman

- Protokolljusterare och rösträknare Herman Friman

- Protokolljusterare och rösträknare Stig-Olof Willberg

 

 

 1. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

 

 1. Arbetsordningen för mötet godkänndes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen för år 2006 föredrogs och godkänndes.

 

 1. Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkänndes.

 

 1. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2007 flyttades framåt för behandling i samband med punkt 11.

 

 1. Verksamhetsplanen godkändes med vissa förändringar gällande närschackturneringen (förslag av Thomas Bergman) och 20 + 20 minuters turneringarna (förslag av Risto Berglund).

 

Närschackturneringens regler ändrades på följande sätt:

 

-          Ronderna fastställs för hela spelåret 8.2.

-          Har man förhinder bör man kontakta sin motståndare och ordna så att man har ett resultat till följande rond. Har man inte det så får båda spelarna 0 poäng. Kontaktar man inte sin motståndare före spelkvällen får man 0 poäng.

-          ”Glömmer” man att kontakta sin motståndare vid eventuell frånvaro mera än en gång utesluts man från turneringen.

-          För att delta i turneringen uppbärs en pant på 20 euro, som ges tillbaka när turneringen är slutspelad.

-          Blir man utesluten från turneringen får man inte 20 euro tillbaka.

 

Man beslöt också att om det är ett udda antal spelare vid 20 + 20 minuters turneringar kan en dator delta i turneringen.

 

 

 

 

 1. Hyran för lokalen minskades med 300 euro. Medlemsavgiften höjdes till 30 euro, 15 euro för juniorer. Budgeten för 2007 godkändes med dessa ändringar.

 

 1. Styrelsen för 2007 valdes:

 

-          Ordförande                      Tommy Öberg

-          Viceordförande                Alf Wendelin

-          Sekreterare                       Thomas Bergman

-          Kassör                              Leif Ekberg

-          Tävlingsledare                  Viktor Enberg

 

-          Suppleant                         Larry Miettinen

-          Suppleant                         Stig-Olof Willberg

 

 1. Revisorer 2007 valdes:

 

-          Göran Dahlqvist

-          Karl-Erik Liljestrand

-          Suppleant    Risto Berglund

 

 1. Övriga ärenden

 

Klubben beslöt att starta en hemsida. Hemsidan ska vara färdig före höst säsongen börjar. Som webbmaster fungerar Melanie Wendelin tillsvidare.

 

 1. Årsmötet avslutades.

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                Thomas Bergman

Mötesordförande                                                           Mötessekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Firman                                                              Stig-Olof Willberg

Protokolljusterare                                                           Protokolljusterare

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för 2007

Budgetförslag för 2007