EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Thomas Bergman                                                                          28.1.2008

Ystadsgatan 8A5

10600 Ekenäs

 

 

 

 1. Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet.

 

 1. Priser för årets tävlingar delades ut:

 

-         Viktor Enberg tilldelades priset för Årstävlingen

-         Thomas Bergman tilldelades priset för Närschackmästerskapet

-         Tommy Öberg tilldelades priset för 2 + 12 mästerskapet

-         Rabbe Ståhlberg tilldelades priset för blixtmästerskapet

 

 1. Följande mötesfunktionärer valdes:

 

- Ordförande Tommy Öberg

- Sekreterare Thomas Bergman

- Protokolljusterare och rösträknare Herman Friman

- Protokolljusterare och rösträknare Joel Mattsson

 

 

 1. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

 

 1. Arbetsordningen för mötet godkänndes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs och godkänndes. På förslag av Herman Friman beslöt vi att i fortsättningen ha med en medlemslista som bilaga till verksamhetsberättelsen (kassören ordnar detta).

 

 1. Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkänndes.

 

 1. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Medlemsavgiften fastställdes till samma som tidigare, alltså 30 euro och 15 för juniorer.

 

 1. Verksamhetsplanen godkändes. Timglas och tandem turneringar läggs till om programmet tillåter.

 

 1. Budgeten för 2008 godkänndes.

 

 1. Styrelsen för 2008 valdes:

 

-         Ordförande                                        Tommy Öberg

-         Viceordförande                    Alf Wendelin

-         Sekreterare                                        Thomas Bergman

-         Kassör                                        Leif Ekberg

-         Tävlingsledare                    Viktor Enberg

 

-         Suppleant                                        Larry Miettinen

-         Suppleant                                        Herman Friman

 

 1. Revisorer 2008 valdes:

 

-         Göran Dahlqvist

-         Karl-Erik Liljestrand

-         Suppleant                    Risto Berglund

 

 1. Övriga ärenden

 

- Årsmötet beslöt att Herman Friman är Hedersmedlem.

 

 1. Ordförande Tommy Öberg avslutade årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                  Thomas Bergman

Mötesordförande                                                              Mötessekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Firman                                                                  Joel Mattsson

Protokolljusterare                                                               Protokolljusterare

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för 2007

Budgetförslag för 2007