EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2009
Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-
schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING
Leif Ekberg 10,0 7,0 6,0 6,0   29,0   72,5   1
Tommy Öberg 8,0 5,0 7,0 7,0   27,0   75,0   2
Alf Wendelin 6,0 4,0 4,0 4,0   18,0   39,0   3
Viktor Enberg 9,0 2,0 2,0 5,0   18,0   36,5   4
Rabbe Ståhlberg   6,0 5,0 3,0   14,0   41,0   5
Herman Friman 7,0 3,0 3,0 1,0   14,0   25,0   6
Melanie Wendelin  5,0   0,5     5,5   14,5   7
Erik Ståhlberg   1,0 0,5 2,0   3,5   19,0   8
Thomas Bergman                    
Ralf Rehn                    
Larry Miettinen                    
Risto Berglund                    
Stig Olof Willberg                    
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2008
Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P
90+90 Ekberg Leif 4,5 1 10
  Enberg Viktor 3,5 2 9
  Tommy Öberg 2,5 3 8
  Friman Herman 2,0 4 7
  Wendelin Alf 1,5 5 6
  Wendelin Melanie 1,0 6 5
Feb Mar Okt Nov Poäng Plac
20+20 Leif Ekberg 3,5 5 3,5 5 13,5 1
  Rabbe Ståhlberg 5   5   10,0 2
  Tommy Öberg 3,5   3,5 2,5 9,5 3
  Alf Wendelin 1 4 1,5   6,5 4
  Herman Friman   3   2,5 5,5 5
  Viktor Enberg 1     4 5,0 6
  Erik Ståhlberg 1 2 1,5 1 4,5 7
  Melanie Wendelin   1     1,0 8
  Ralf Rehn            
  Thomas Bergman            
  Larry Miettinen            
  Risto Berglund            
  Stig Olof Willberg            
Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac
5+5 Tommy Öberg 4,5 5 5 5 5 5 5   30,0 1
  Leif Ekberg 3 3   4 4 4 4 5 24,0 2
  Rabbe Ståhlberg 4,5 4 4 3       4 19,5 3
  Alf Wendelin 1 1 2 1 3 2,5   3 12,5 4
  Herman Friman         2 2,5 1 2 7,5 5
  Viktor Enberg 2 2 3           7,0 6
  Erik Ståhlberg     1       3 1 5,0 7
  Melanie Wendelin       2 1   2   5,0 7
  Ralf Rehn                    
  Larry Miettinen                    
  Thomas Bergman                    
  Risto Berglund                    
  Stig Olof Willberg                    
Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac
2+12 Tommy Öberg 5 4 5 5 3   5 3,5 27,5 1
  Leif Ekberg 3 5 4 4 4 4 4 2 25,0 2
  Viktor Enberg   2,5 3   5 5     15,5 3
  Alf Wendelin 1 0,5   3 2 1 2 5 14,0 4
  Rabbe Ståhlberg 4   1     3   3,5 11,5 5
  Erik Ståhlberg 2 2,5 2       3   9,5 6
  Herman Friman       1 1 2   1 5,0 7
  Melanie Wendelin   0,5   2     1   3,5 8
  Ralf Rehn                    
  Risto Berglund                    
  Thomas Bergman                    
  Larry Miettinen                    
  Stig Olof Willberg