EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2011
Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-
schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING
Tommy Öberg 10,0 6,5 7,0 5,0   28,5   62,5   1
Leif Ekberg 8,5 6,5 4,5 6,0   25,5   62,0   2
Viktor Enberg   7,0 6,0 7,0   20,0   65,3   3
Alf Wendelin 7,0 3,0 1,5 3,5   15,0   30,3   4
Thomas Bergman 8,5 1,0 3,0     12,5   17,5   5
Tage Ekberg 6,0   1,5 3,5   11,0   26,3   6
Melanie Wendelin 5,0 2,0   2,0   9,0   20,5   7
Rabbe Ståhlberg   4,0 4,5     8,5   33,0   8
Herman Friman 4,0     1,0   5,0   13,5   9
Stig Olof Willberg               3,5   10
Stig-Olof Nordström               3,3   11
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2011
Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P
90+90 Tommy Öberg 5,0 1 10
  Ekberg Leif 4,0 2 8,5
  Bergman Thomas 4,0 3 8,5
  Wendelin Alf 3,5 4 7
  Ekberg Tage 3,0 5 6
  Wendelin Melanie 1,0 6 5
  Friman Herman 0,5 7 4
         
Feb Mar Okt Nov Poäng Plac
20+20 Tommy Öberg 2 4 1 5 11,0 1
  Leif Ekberg 3 5 3   11,0 2
  Viktor Enberg 5   5 0,75 10,8 3
  Rabbe Ståhlberg     4 3 7,0 4
  Alf Wendelin   3 2 0,75 5,8 5
  Melanie Wendelin 4 1,5     5,5 6
  Thomas Bergman       4 4,0 7
  Tage Ekberg 0,5 1,5   0,75 2,8 8
  Herman Friman 0,5       0,5 9
  Stig-Olof Nordström       0,3 0,3 10
               
Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac
5+5 Tommy Öberg 5 3 5 3 5 3 3,5 5 26,5 1
  Viktor Enberg 4   2 4,5 3,5 5 5 4 26,0 2
  Rabbe Ståhlberg   5 4 4,5 3,5   3,5   20,5 3
  Leif Ekberg 3 4 1 2 2 4 2 2,5 20,5 4
  Thomas Bergman   2 3           5,0 5
  Tage Ekberg 1 1       1 1   4,0 6
  Alf Wendelin       1   2   1 4,0 7
  Stig Olof Willberg         1     2,5 3,5 8
  Stig -Olof Nordström 2               2,0 9
                       
                       
Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac
2+12 Viktor Enberg 5   4 4,5 5 5 5 2 28,5 1
  Leif Ekberg     4 4,5 4 3,5 4 2 22,0 2
  Tommy Öberg     2 2 1,5 3,5 1 5 15,0 3
  Alf Wendelin 1 4     3 1 2,5 2 13,5 4
  Tage Ekberg 3 2,5 1 2   1   4 13,5 4
  Melanie Wendelin 2 5   2   1     10,0 6
  Herman Friman 4 2,5         2,5   9,0 7
  Rabbe Ståhlberg     4   1,5       5,5 8
  Stig-Olof Nordström   1             1,0 9