EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2016
                               
  Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-  
  schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING  
  Rabbe Ståhlberg 9,0 7,0 7,0 6,5   29,5   70,5   1  
  Tommy Öberg 8,0 4,5 6,0 6,5   25,0   64,0   2  
  Leif Ekberg 6,0 6,0 5,0 5,0   22,0   60,0   3  
  Viktor Enberg 10,0 3,0 4,0 4,0   21,0   51,8   4  
  Alf Wendelin 4,0 4,5 3,0 3,0   14,5   39,0   5  
  Tage Ekberg 6,0 2,0 2,0 2,0   12,0   26,5   6  
  Herman Friman 6,0     1,0   7,0   13,0   7  
  Thomas Bergman   1,0       1,0   6,8   8  
  Stig-Olof Nordström     1,0     1,0   6,0   8  
                         
                         
                               
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2016
                               
  Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P  
  75+30 Enberg Viktor 5,0   1   10  
  Ståhlberg Rabbe 3,5   2   9  
  Tommy Öberg 3,0   3   8  
  Ekberg Tage 2,5   4   6  
  Friman Herman 2,5   5   6  
  Ekberg Leif 2,5   5   6  
  Wendelin Alf 2,0   7   4  
               
                               
                               
  Feb Mar Okt Nov Poäng Plac  
  20+20 Rabbe Ståhlberg 4 3 4 5   13,0   1  
    Leif Ekberg   4,5 4 4   12,5   2  
    Tommy Öberg 2,5 4,5 1     8,0   3  
    Alf Wendelin 1 2 4 2   8,0   4  
    Viktor Enberg 5   2     7,0   5  
    Tage Ekberg   1   3   4,0   6  
    Thomas Bergman 2,5         2,5   7  
    Herman Friman       1   1,0   8  
                       
                       
                       
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  5+5 Rabbe Ståhlberg 3,5   5 4     5 5   22,5   1  
    Tommy Öberg 3,5 5   5   5   3,5   22,0   2  
    Leif Ekberg 1 4 1 2 4,5 4 3,5 3,5   21,5   3  
    Viktor Enberg 5   4 3 4,5 3       19,5   4  
    Alf Wendelin 2 1 2,5   3 2 3,5 2   15,0   5  
    Tage Ekberg   2 2,5 1 2 1 1     9,5   6  
    Stig-Olof Nordström   3         2 1   6,0   7  
    Herman Friman         1         1,0   8  
                               
                               
                               
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  2+12 Rabbe Ståhlberg 5 3 4,5   5 3,5 5     26,0   1  
    Tommy Öberg   4 4,5 4 3,5 5 1 5   26,0   2  
    Leif Ekberg 0,5 5   2,5 3,5 3,5 2,5 3   20,0   3  
    Viktor Enberg 3 0,3 3 5     4     15,3   4  
    Alf Wendelin 0,5 0,3 2 1 0,5 2 2,5 4   12,0   5  
    Tage Ekberg 2   1 2,5 0,5     1   7,0   6  
    Herman Friman         2 1   2   5,0   7  
    Thomas Bergman 4 0,3               4,3   8