EKENÄS SCHACKKLUBB

TÄVLINGSRESULTAT 2010

 

 

Klubbmästerskap i närschack 2010, speltid 1 h 30 min.

 

1. Viktor Enberg      6,0

2. Thomas Bergman     5,0

3. Alf Wendelin       4,0          13,25

4. Tommy Öberg        4,0          11,75

5. Leif Ekberg        4,0           9,50

6. Tage Ekberg        2,5

7. Herman Friman      2,0

8. Melanie Wendelin   0,5

 

 

EKENÄS ÖPPNA MÄSTERSKAP 15+15 MIN. 23.04.2009.

 

1. Tommy Öberg        4,0 / 5       8,50

2. Rabbe Ståhlberg    4,0           7,25

3. Leif Ekberg        3,5

4. Herman Friman      1,5

5. Tage Ekberg        1,0           2,50

6. Melanie Wendelin   1,0           1,25

 

 

Årsmötes   5 + 5 min, 28.01.2010.

 

1. Leif Ekberg       12,5 / 14

2. Tommy Öberg       10,0

3. Viktor Enberg      9,0

4. Alf Wendelin       6,5

5. Tage Ekberg        6,0

6. Thomas Bergman     5,0

7. Melanie Wendelin   4,5

8. Herman Friman      2,5

 

 

Marknadsblixt, 5 + 5 min,  23.09.2010.

 

1. Leif Ekberg        5,0 / 5 !

2. Tommy Öberg        4,0

3. Alf Wendelin       2,5

4. Melanie Wendelin   1,5

5. Herman Friman      1,0    1,25   ½

5. Tommy Kaskinen     1,0    1,25   ½

 

 

Timglasturnering 2 min, 14.01.2010.

 

1. Viktor Enberg     12,0 / 12 !

2. Alf Wendelin       7,5           33,00

3. Leif Ekberg        7,5           30,25

4. Tage Ekberg        6,0

5. Melanie Wendelin   3,5           16,75

6. Herman Friman      3,5           16,00

7. Erik Ståhlberg     2,0

 

 

Månadsblixtar

 

01/2010, 5 + 5 min,  21.01.2010.

 

1. Viktor Enberg     12,0 / 14     67,00

2. Rabbe Ståhlberg   12,0          66,50

3. Leif Ekberg        9,5

4. Tommy Öberg        9,0

5. Melanie Wendelin   5,0

6. Alf Wendelin       3,0          13,50

7. Erik Ståhlberg     3,0           8,50

8. Herman Friman      2,5

 

 

02/2010, 5 + 5 min,  18.02.2010.

 

1. Rabbe Ståhlberg   10,5 / 12

2. Tommy Öberg        9,5

3. Erik Ståhlberg     6,5          28,75

4. Leif Ekberg        6,5          25,00

5. Alf Wendelin       4,0          16,75

6. Herman Friman      4,0          15,25

7. Melanie Wendelin   1,0

 

 

03/2010, 5 + 5 min,  18.03.2010.

 

1. Tommy Öberg       12,0 / 12 !

2. Thomas Bergman     9,0

3. Alf Wendelin       5,0

4. Melanie Wendelin   2,0           7,00

5. Herman Friman      2,0           4,00

 

 

04/2010, 5 + 5 min,  15.04.2010.

 

1. Tommy Öberg       11,0 / 12

2. Leif Ekberg        9,0          35,00   1

2. Rabbe Ståhlberg    9,0          35,00   1

4. Herman Friman      4,5

5. Erik Ståhlberg     3,0          14,25

6. Alf Wendelin       3,0          13,25

7. Melanie Wendelin   2,5

 

 

05/2010, 5 + 5 min,  16.09.2010.

 

1. Tommy Öberg       13,0 / 14

2. Rabbe Ståhlberg   11,0

3. Leif Ekberg        8,0

4. Alf Wendelin       7,5

5. Melanie Wendelin   5,5

6. Tage Ekberg        5,0

7. Erik Ståhlberg     3,5

8. Herman Friman      2,5

 

 

06/2010, 5 + 5 min,  21.10.2010.

 

1. Leif Ekberg        8,5 / 10

2. Viktor Enberg      7,0

3. Alf Wendelin       6,0

4. Erik Ståhlberg     3,5

5. Tage Ekberg        3,0

6. Herman Friman      2,0

 

 

07/2010, 5 + 5 sek,  18.11.2010.

 

1. Viktor Enberg     12,5 / 14

2. Tommy Öberg       12,0

3. Rabbe Ståhlberg   10,0

4. Erik Ståhlberg     5,5

5. Alf Wendelin       5,0

6. Herman Friman      4,0

7. Melanie Wendelin   3,5          16,00

8. Tage Ekberg        3,5          14,75

 

 

08/2010, 5 + 5 min,  16.12.2010.

 

1. Tommy Öberg       12,0 / 12 !

2. Leif Ekberg        8,5

3. Rabbe Ståhlberg    7,5

4. Tage Ekberg        6,0

5. Alf Wendelin       5,0

6. Melanie Wendelin   2,0

7. Herman Friman      1,0

 

 

 

2 min. + 12 sek. / drag

 

01/2010, 2 min + 12 sek,  07.01.2010.

 

1. Leif Ekberg        4,0 / 4 !

2. Viktor Enberg      3,0

3. Alf Wendelin       1,5

4. Herman Friman      1,0

5. Melanie Wendelin   0,5

 

 

02/2010, 2 min + 12 sek,  04.02.2010.

 

1. Leif Ekberg        5,0 / 6

2. Tommy Öberg        4,5

3. Viktor Enberg      4,0

4. Alf Wendelin       3,5

5. Melanie Wendelin   1,5           4,50

6. Erik Ståhlberg     1,5           2,00

7. Herman Friman      1,0

 

 

03/2010, 2 min + 12 sek,  04.03.2010.

 

1. Leif Ekberg        5,0 / 7

2. Viktor Enberg      4,5          14,25

3. Rabbe Ståhlberg    4,5          13,75

4. Tommy Öberg        4,0

5. Melanie Wendelin   3,5          12,75

6. Alf Wendelin       3,5           9,75

7. Erik Ståhlberg     2,0

8. Herman Friman      1,0

 

 

04/2010, 2 min + 12 sek,  08.04.2010.

 

1. Tommy Öberg        5,0 / 6      15,75

2. Viktor Enberg      5,0          11,00

3. Leif Ekberg        4,0

4. Alf Wendelin       2,5

5. Melanie Wendelin   2,0

6. Tage Ekberg        1,5

7. Herman Friman      1,0

 

 

05/2010, 2 min + 12 sek,  02.09.2010.

 

1. Tommy Öberg        5,5 / 6      15,50

2. Viktor Enberg      5,5          15,00

3. Leif Ekberg        5,0

4. Rabbe Ståhlberg    4,0           9,50

5. Thomas Bergman     4,0           8,00

6. Alf Wendelin       2,5

7. Melanie Wendelin   1,0

8. Herman Friman      0,5

 

 

06/2010, 2 min + 12 sek,  07.10.2010.

 

1. Tommy Öberg        7,0 / 8

2. Alf Wendelin       6,0          21,50

3. Viktor Enberg      6,0          20,75

4. Leif Ekberg        5,0

5. Melanie Wendelin   3,0           9,50

6. Rabbe Ståhlberg    3,0           6,75

7. Thomas Bergman     2,5

8. Erik Ståhlberg     2,0

9. Herman Friman      1,5

 

 

07/2010, 2 min + 12 sek,  04.11.2010.

 

1. Thomas Bergman     6,0 / 7

2. Tommy Öberg        5,5

3. Leif Ekberg        4,5

4. Herman Friman      4,0

5. Erik Ståhlberg     2,5

6. Alf Wendelin       2,0           7,00

7. Tage Ekberg        2,0           3,50

8. Melanie Wendelin   1,5

 

 

08/2010, 2 min + 12 sek,  02.12.2010.

 

1. Viktor Enberg      5,0 / 6      11,75   1726

2. Leif Ekberg        5,0          11,75   1825

3. Tommy Öberg        3,5           8,00

4. Tage Ekberg        3,5           6,50

5. Herman Friman      2,0

6. Melanie Wendelin   1,5

7. Alf Wendelin       0,5

 

 

 

20 + 20 min.

 

01/2010, 20 + 20 min,  25.02.2010.

 

1. Rabbe Ståhlberg    5,5 / 7      16,00

2. Tommy Öberg        5,5          15,25

3. Leif Ekberg        4,5

4. Erik Ståhlberg     3,0          11,00

5. Alf Wendelin       3,0           9,25

6. Melanie Wendelin   2,5

7. Tage Ekberg        2,0           6,00

8. Herman Friman      2,0           4,75

 

 

02/2010, 20 + 20 min,  25.03.2010.

 

1. Leif Ekberg        4,0 / 5       7,50

2. Herman Friman      4,0           7,00

3. Tommy Öberg        3,5

4. Alf Wendelin       1,5           2,75

5. Tage Ekberg        1,5           1,25

6. Melanie Wendelin   0,5

 

 

03/2010, 20 + 20 min,  28.10.2010.

 

1. Viktor Enberg      5,5 / 6

2. Rabbe Ståhlberg    4,0

3. Tommy Öberg        3,5

4. Alf Wendelin       2,5           5,50   1

5. Leif Ekberg        2,5           5,50   0

6. Erik Ståhlberg     2,0

7. Herman Friman      1,0

 

 

04/2010, 20 + 20 min,  25.11.2010.

 

1. Tommy Öberg        7,0 / 8

2. Leif Ekberg        6,0          20,50

3. Thomas Bergman     6,0          18,25

4. Rabbe Ståhlberg    4,5

5. Erik Ståhlberg     3,0           9,75

6. Melanie Wendelin   3,0           7,00

7. Alf Wendelin       2,5          10,25

8. Herman Friman      2,5           5,75

9. Tage Ekberg        1,5

 

 

 

VNSD:s lagmästerskap 15+15 min.

för 4-mannalag 27.4.2010 i Åminnefors.

 

Resultat - Tulokset:

 

1. Karis URA 1        25,0 / 32

2. Ekenäs SK 1        24,0

3. Karis URA 2        19,0

4. Hangö SS           18,0

5. Kyrkslätt SK       17,5

6. Ekenäs SK 2        15,5

7. Åminnefors SK 1    14,0

8. Karis URA 3         9,0

9. Åminnefors SK 2     2,0

 

 

Bord - Pöytä 1

 

1. Sergei Titovets   HaSS     6,5 / 8

2. Tommy Öberg       EkSK1    5,5

3. Larry Miettinen   EkSK2    5,0     16,50

4. Jimmy Wikman      KaURA2   5,0     16,25

5. Ivo Nurk          KaURA1   4,5     15,00

6. Johan Lindstedt   KirkSK   4,5     12,75

7. Leif Nyman        ÅmSK1    3,0

8. Eero Åsten        ÅmSK2    1,0      3,75

9. Mauno Vesanen     KaURA3   1,0      1,00

 

Bord - Pöytä 2

 

1. Heikki Syvälahti  KaURA1   7,5

2. Klas Sandholm     KirkSK   6,5     19,75

3. Rabbe Ståhlberg   EkSK1    6,5     18,75

4. Teuvo Mertens     KaURA2   5,5

5. Magnus Österlund  HaSS     4,0

6. Kurt Kevin        KaURA3   2,5

7. Håkan Ekström     ÅmSK1    2,0

8. Herman Friman     EkSK2    1,0

9. Tommy Kaskinen    ÅmSK2    0,5

 

Bord - Pöytä 3

 

1. Leif Ekberg       EkSK1    6,0

2. Thomas Bergman    EkSK2    5,5

3. Toivo Högberg     KaURA1   5,0

4. Bengt Wikman      KaURA2   4,5     16,00

5. Alpo Appelgren    ÅmSK1    4,5     13,00

6. Alexej Lebedev    KaURA3   4,0

7. Jouko Kuivalainen KirkSK   3,5

8. Kurt Lindholm     HaSS     3,0

9. Håkan Nyman       ÅmSK2    0,0

 

Bord - Pöytä 4

 

1. Stefan Söderberg  KaURA1   8,0

2. Viktor Enberg     EkSK1    6,0

3. Per-Erik Holmberg ÅmSK1    4,5     11,75

4. Svante Westerlund HaSS     4,5     11,25

5. Jari Salminen     KaURA2   4,0     15,00

6. Tage Ekberg       EkSK2    4,0     11,00

7. Pekka Vehanen     KirkSK   3,0

8. David Blom        KaURA3   1,5

9. Thomas Pökelmann  ÅmSK2    0,5

 

 

 

FINLANDS CENTRALSCHACKFÖRBUNDS LAGSERIER 2009 – 2010

2 division 

 

Rond 1      19-09-2009

 

I-HSK 3 – EkSK      1 - 0

Stig-Olof Haggren     - Alf Wendelin            ½-½

Mauno Kangas          - Erik Ståhlberg          1-0

Kaj Miljard           - Herman Friman           ½-½

Jouko Miikkulainen    - Viktor Enberg           ½-½

Ensio Frisk           - Melanie Wendelin        ½-½

 

Rond 2      17-10-2009

 

LauttSK – EkSK      3 - 1   

Kauppala Pekka        - Öberg Tommy             ½-½

Heikkinen Jyrki       - Ekberg Leif             1-0

Joutsivuo Timo        - Wendelin Alf            0-1

Wigelius Pentti       - Ståhlberg Erik          1-0

Sobenin Evgeny        - Friman Herman           1-0

 

Rond 3      14-11-2009

 

EkSK - ES-78        0 - 2

Öberg Tommy           - Mähönen Timo            ½-½

Wendelin Alf          - Pystynen Jarmo          0-1

Miettinen Larry       - Salonen Ilppo           ½-½

Ståhlberg Erik        - Lehtinen Tero           ½-½

Friman Herman         - Yukituti Tapio          0-1

 

Rond 4      16-01-2010

 

KarjUra – EkSK      3 - 0

Syvälahti Heikki      - Leif Ekberg             ½-½

Wikman Jimmy          - Wendelin Alf            1-0

Högberg Toivo         - Bergman Thomas          ½-½

Söderberg Stefan      - Enberg Viktor           1-0

Wikman Bengt          - Wendelin Melanie        1-0

 

Rond 5      13-02-2010

 

EkSK – EtVaS 2      0 - 4

Öberg Tommy           - Anttila Perttu          0-1

Ekberg Leif           - Eskola Risto            ½-½

Friman Herman         - Hallenberg Sami         0-1

Bergman Thomas        - Patosalmi Juha          0-1

Wendelin Melanie      - Ihaksi Arto             0-1

 

 

EtVaS 2       5 5 0 0  19 - 01 +18  10

-------------------------------------

LauttSK       5 4 0 1  09 - 07  +2  8

KarjUra       5 3 0 2  10 - 07  +3  6

ES-78         5 1 1 3  07 - 12  -5  3

-------------------------------------

I-HSK 3       5 1 1 3  05 - 11  -6  3

EkSK          5 0 0 5  01 - 13 -12  0

 

 

Individuellt

 

Larry Miettinen    0,5 / 1 =  50,0 %

Alf Wendelin       1,5 / 4 =  37,5 %

Tommy Öberg        1,0 / 3 =  33,3 %

Leif Ekberg        1,0 / 3 =  33,3 %

Viktor Enberg      0,5 / 2 =  25,0 %

Thomas Bergman     0,5 / 2 =  25,0 %

Erik Ståhlberg     0,5 / 3 =  16,7 % 

Melanie Wendelin   0,5 / 3 =  16,7 %

Herman Friman      0,5 / 4 =  12,5 %

 

 

FINLANDS CENTRALSCHACKFÖRBUNDS LAGSERIER 2010 – 2011

3 division 

 

Rond 1      18-09-2010

 

EkSK - ÅmSK         1 - 1
Ekberg Leif           - Nyman Leif              ½-½
Bergman Thomas        - Ekström Håkan           1-0
Enberg Viktor         - Appelgren Alpo          ½-½
Ekberg Tage           - Holmberg Per-Erik       ½-½
Wendelin Melanie      - Åsten Eero              0-1

 

 

Rond 2      16-10-2010

 

LauttSK 3 - EkSK    1 - 1

Paasonen Kim          - Öberg Tommy             0-1

Jalas Aaro            - Ekberg Leif             ½-½

Heimonen Arto         - Wendelin Alf            1-0

Koivusalo Riku        - Ekberg Tage             ½-½

Kauppinen Janne       - Wendelin Melanie        ½-½

 

 

Rond 3      20-11-2010

 

EkSK - LoimSK 2                  2-2


Wendelin Alf          - Mellin Pasi             0-1
Bergman Thomas        - Erlund Kaj              1-0
Friman Herman         - Airola Matti            0-1
Enberg Viktor         - Koivumäki Marko         1-0
Wendelin Melanie      - Raitanen Pentti         ½-½


KirkSK         3  2  0  1    7 -  4   4
---------------------------------------
HaSS           3  2  0  1    5 -  2   4
---------------------------------------
EkSK           3  0  3  0    4 -  4   3
LoimSK 2       3  1  1  1    4 -  6   3
ÅmSK           3  1  1  1    3 -  5   3
LauttSK 3      3  0  1  2    2 -  5   1

 

 

Individuellt

 

Thomas Bergman     2,0 / 2 = 100 %

Tommy Öberg        1,0 / 1 = 100 %

Viktor Enberg      1,5 / 2 =  75 %

Leif Ekberg        1,0 / 2 =  50 %

Tage Ekberg        1,0 / 2 =  50 %

Melanie Wendelin   1,0 / 3 =  33 %

Herman Friman      0,0 / 1 =   0 %

Alf Wendelin       0,0 / 2 =   0 %

 

 

 

Lagblixt FM 2010

 

31.07.2010

GRUPP 

 

12. EkSK 1               45,5 / 88

      Öberg Tommy        12,5 / 22

      Ekberg Leif        12,0

      Enberg Viktor      11,0

      Miettinen Larry    10,0

 

31.07.2010

GRUPP 

 

21. EkSK 2               19,5 / 88

      Bergman Thomas      7,0 / 22

      Wendelin Alf        3,5

      Ekberg Tage         4,5

      Wendelin Melanie    4,5

 

 

01.08.2010

GRUPP 

 

8.  EkSK 1  (Plac. 80)   51,0 / 92

      Öberg Tommy         9,5 / 23

      Ekberg Leif        10,0

      Enberg Viktor      15,5

      Miettinen Larry    16,0

 

01.08.2010

GRUPP 

 

6.  EkSK 2  (Plac. 170)  39,0 / 68

      Bergman Thomas     13,5 / 17

      Wendelin Alf       12,0

      Ekberg Tage         6,5

      Wendelin Melanie    7,0