EKENÄS SCHACKKLUBB

TÄVLINGSRESULTAT 2012

 

 

Årstävling 2012

 

Årstävlingen           1. Viktor Enberg

Närschack              1. Thomas Bergman

20+20 min.             1. Thomas Bergman

2 min. + 12 sek/drag   1. Viktor Enberg

5+5 min.               1. Viktor Enberg

 

Prestationstävling 2012

 

1. Herman Friman

 

 

Klubbmästerskap i närschack 2012, speltid 1h 15min. + 30sek./drag.

1.      Thomas Bergman  4,5 / 6

2.      Tommy Öberg     4,0

3.      Leif Ekberg     3,5

4.      Alf Wendelin    3,0   8,00

5.      Viktor Enberg   3,0   6,00

6.      Tage Ekberg     2,0

7.      Herman Friman   1,0

 

Rond 1, 26.01.2012.

3. Alf Wendelin   - 6. Leif Ekberg     ½ - ½

2. Viktor Enberg  - 7. Tage Ekberg     1 - 0

4. Herman Friman  - 5. Thomas Bergman  0 - 1

1. Tommy Öberg    frirond

 

Rond 2, 08.03.2012.

1. Tommy Öberg    - 2. Viktor Enberg   1 - 0

7. Tage Ekberg    - 3. Alf Wendelin    ½ - ½

6. Leif Ekberg    - 4. Herman Friman   ½ - ½

5. Thomas Bergman frirond

 

Rond 3, 27.09.2012.

5. Thomas Bergman - 6. Leif Ekberg     ½ - ½

3. Alf Wendelin   - 1. Tommy Öberg     ½ - ½

4. Herman Friman  - 7. Tage Ekberg     ½ - ½

2. Viktor Enberg  frirond

 

Rond 4, 11.10.2012.

7. Tage Ekberg    5. Thomas Bergman  ½ - ½

2. Viktor Enberg  - 3. Alf Wendelin    1 - 0

1. Tommy Öberg    4. Herman Friman   1 - 0

6. Leif Ekberg    frirond

 

Rond 5, 09.02.2012.

7. Tage Ekberg    - 6. Leif Ekberg     ½ - ½

4. Herman Friman  - 2. Viktor Enberg   0 - 1

5. Thomas Bergman - 1. Tommy Öberg     1 - 0

3. Alf Wendelin   frirond

 

Rond 6, 22.03.2012.

1. Tommy Öberg    - 6. Leif Ekberg     ½ - ½

3. Alf Wendelin   - 4. Herman Friman   1 - 0

2. Viktor Enberg  - 5. Thomas Bergman  0 - 1

7. Tage Ekberg    frirond

 

Rond 7, 08.11.2012.

7. Tage Ekberg    - 1. Tommy Öberg     0 - 1

5. Thomas Bergman - 3. Alf Wendelin    ½ - ½

6. Leif Ekberg    - 2. Viktor Enberg   1 - 0

4. Herman Friman  frirond

 

 

EKENÄS ÖPPNA MÄSTERSKAP 15+15 MIN. 26.04.2012.

1. Rabbe Ståhlberg       5,0 / 6    17,50

2. Leif Ekberg           4,5        16,00   Sen. 1.

3. Thomas Bergman        3,5        20,00

4. Viktor Enberg         3,5        19,00

5. Melanie Wendelin      3,5        17,00   Jun. 1

6. Alf Wendelin          3,5        16,00   Sen. 2.
7. Tommy Öberg           3,5        15,50

8. Erik Ståhlberg        3,0        15,00   Sen. 3.
9. Tage Ekberg           2,5        20,00

10. Herman Friman        2,0        17,50   Sen. 4.

11. Svante Westerlund    1,5        16,50

 

 

EKENÄS ÖPPNA MÄSTERSKAP 5+5 MIN. 27.12.2012.

1. Viktor Enberg        19,0 / 22

2. Henrik Järnström     17,0  164,50    Sen. 1.
3. Leif Ekberg          17,0  148,50    Sen. 2.

4. Tommy Öberg          16,0

5. Tage Ekberg          12,5
6. Alf Wendelin         11,5            Sen. 3.

7. Stig-Olof Nordström   9,0            Sen. 4.
8. Melanie Wendelin      8,0            Jun. 1.
9. Erik Ståhlberg        7,0            Sen. 5.

10. Peter Öberg          6,5
11. Herman Friman        5,5            Sen. 6.

12. Joel  Öberg          3,0            Jun. 2.

 

 

Timglas 1,5 min. 22.11.2012.

1. Rabbe Ståhlberg      12,0 / 14

2. Viktor Enberg        11,5

3. Tommy Öberg           8,5

4. Leif Ekberg           8,0

5. Alf Wendelin          6,0
6. Stig-Olof Nordström   5,0

7. Melanie Wendelin      4,0

8. Herman Friman         1,0

 

 

Månadsblixtar

 

01/2012, 5 + 5 min,  19.01.2012.

1. Leif Ekberg          13,5 / 14

2. Viktor Enberg        11,0

3. Tage Ekberg           8,5

4. Tommy Öberg           6,0       32,25

5. Alf Wendelin          6,0       30,00

6. Stig-Olof Nordström   4,5

7. Melanie Wendelin      4,0

8. Herman Friman         2,5

 

02/2012, 5 + 5 min,  16.02.2012.

1. Viktor Enberg        11,5 / 14

2. Leif Ekberg           9,0

3. Tage Ekberg           6,5       40,75

4. Erik Ståhlberg        6,5       38,75

5. Stig-Olof Nordström   6,5       38,50

6. Alf Wendelin          6,0       45,75

7. Herman Friman         6,0       38,25

8. Melanie Wendelin      4,0

 

03/2012, 5 + 5 min,  15.03.2012.

1. Tommy Öberg          13,0 / 14

2. Rabbe Ståhlberg      12,0

3. Leif Ekberg          10,0

4. Alf Wendelin          7,0

5. Tage Ekberg           5,5

6. Erik Ståhlberg        4,0

7. Melanie Wendelin      2,5

8. Herman Friman         2,0

 

04/2012, 5 + 5 min,  19.04.2012.

1. Tommy Öberg          12,0 / 12

2. Leif Ekberg           9,0

3. Tage Ekberg           5,5        21,25

4. Herman Friman         5,5        18,75

5. Stig-Olof Nordström   5,0

6. Erik Ståhlberg        3,5

7. Melanie Wendelin      1,5

 

05/2012, 5 + 5 min,  13.09.2012.

1. Viktor Enberg        12,0 / 14   77,00

2. Rabbe Ståhlberg      12,0        64,00
3. Leif Ekberg           9,0

4. Alf Wendelin          5,5        34,75

5. Tage Ekberg           5,5        29,75
6. Melanie Wendelin      5,0
7. Erik Ståhlberg        4,5
8. Herman Friman         2,5

 

06/2012, 5 + 5 min,  18.10.2012.

1. Tommy Öberg          14,0 / 14   !
2. Leif Ekberg          10,0

3. Alf Wendelin          8,0

4. Melanie Wendelin      5,5

5. Stig-Olof Nordström   5,0

6. Erik Ståhlberg        4,5        26,75
7. Herman Friman         4,5        24,00

8. Tage Ekberg           4,5        21,25

 

07/2012, 5 + 5 min,  15.11.2012.

1. Viktor Enberg        12,5 / 14

2. Leif Ekberg          11,0

3. Rabbe Ståhlberg      10,5
4. Stig-Olof Nordström   8,0

5. Tage Ekberg           5,5

6. Melanie Wendelin      4,0

7. Herman Friman         3,0

8. Erik Ståhlberg        1,5

 

08/2012, 5 + 5 min,  20.12.2012.

1. Viktor Enberg        17,0 / 20

2. Rabbe Ståhlberg      15,5

3. Tommy Öberg          14,5

4. Leif Ekberg          14,0

5. Alf Wendelin         12,0

6. Thomas Bergman       10,5

7. Melanie Wendelin      7,0
8. Tage Ekberg           6,5
9. Erik Ståhlberg        5,0

10. Stig-Olof Nordström  4,5

11. Herman Friman        3,5

 

 

2 min. + 12 sek. / drag

 

01/2012, 2 min + 12 sek,  12.01.2012.

1. Tommy Öberg           6,0 / 7

2. Viktor Enberg         5,5

3. Tage Ekberg           3,5        9,75

4. Alf Wendelin          3,5        9,25

5. Leif Ekberg           3,5        7,75

6. Herman Friman         2,5

7. Stig-Olof Nordström   2,0

8. Melanie Wendelin      1,5

 

02/2012, 2 min + 12 sek,  02.02.2012.

1. Leif Ekberg           3,5 / 7   17,00

2. Rabbe Ståhlberg       5,5       15,00

3. Tommy Öberg           4,5       13,50

4. Stig-Olof Nordström   4,5       10,25

5. Alf Wendelin          3,5        8,00

6. Herman Friman         1,5        3,25

7. Tage Ekberg           1,5        2,00

8. Melanie Wendelin      1,0        2,50

 

03/2012, 2 min + 12 sek,  01.03.2012.

1. Leif Ekberg           6,5 / 8

2. Tommy Öberg           6,0        27,50

3. Viktor Enberg         6,0        23,50

4. Alf Wendelin          4,0        18,50

5. Erik Ståhlberg        4,0        13,75

6. Tage Ekberg           3,5

7. Stig-Olof Nordström   3,0

8. Herman Friman         2,0

9. Melanie Wendelin      1,0

 

04/2012, 2 min + 12 sek,  12.04.2012.

1. Erik Ståhlberg        5,0 / 6

2. Leif Ekberg           3,5

3. Tommy Öberg           3,0         8,00

4. Tage Ekberg           3,0         7,50

5. Melanie Wendelin      2,5

6. Thomas Bergman        2,0         6,00

7. Herman Friman         2,0         5,50

 

05/2012, 2 min + 12 sek,  06.09.2012.

1. Viktor Enberg         7,0 / 8

2. Rabbe Ståhlberg       6,5
3. Alf Wendelin          4,5        15,50

4. Tommy Öberg           4,5        14,00

5. Leif Ekberg           3,0        10,00

6. Erik Ståhlberg        3,0         8.75
7. Tage Ekberg           3,0         8,50

8. Melanie Wendelin      2,5

9. Herman Friman         2,0

 

06/2012, 2 min + 12 sek,  04.10.2012.

1. Viktor Enberg         4,0 / 5

2. Alf Wendelin          3,0         8,00

3. Rabbe Ståhlberg       3,0         5,00   1
4. Leif Ekberg           3,0         5,00   0

5. Tage Ekberg           1,0         3,00

6. Herman Friman         1,0         1,00

 

07/2012, 2 min + 12 sek,  01.11.2012.

1. Tommy Öberg           8,0 / 9

2. Rabbe Ståhlberg       7,5

3. Viktor Enberg         7,0

4. Stig-Olof Nordström   5,5
5. Herman Friman         5,0

6. Leif Ekberg           4,5

7. Erik Ståhlberg        3,5

8. Tage Ekberg           3,0        39,00

9. Peter Öberg           3,0        38,00

10. Alf Wendelin         3,0        37,50

11. Melanie Wendelin     2,5

12. Joel  Öberg          1,5

08/2012, 2 min + 12 sek,  13.12.2012.

1. Rabbe Ståhlberg       6,5 / 7

2. Viktor Enberg         5,5

3. Erik Ståhlberg        4,0        10,25

4. Tage Ekberg           4,0         8,00

5. Alf Wendelin          3,5

6. Stig-Olof Nordström   2,0         4,25
7. Herman Friman         2,0         2,50

8. Melanie Wendelin      0,5

 

 

20 + 20 min.

 

01/2012, 20 + 20 min,  23.02.2012.

1. Tommy Öberg           4,5 / 5    12,00

2. Viktor Enberg         4,0        11,00

3. Thomas Bergman        3,0        12,00

4. Rabbe Ståhlberg       2,5        14,00

5. Leif Ekberg           2,5        13,00

6. Stig-Olof Nordström   2,5         9,00

7. Herman Friman         2,0         8,00

8. Alf Wendelin          1,5        11,50

8. Erik Ståhlberg        1,5        11,50

10. Tage Ekberg          1,0        10,00

 

02/2012, 20 + 20 min,  29.03.2012.

1. Thomas Bergman        4,0 / 5

2. Alf Wendelin          3,5

3. Erik Ståhlberg        2,5         5,50

4. Tage Ekberg           2,5         4,50

5. Herman Friman         1,5

6. Melanie Wendelin      1,0

 

03/2012, 20 + 20 min,  25.10.2012.

1. Viktor Enberg         4,5 / 5

2. Thomas Bergman        4,0

3. Leif Ekberg           3,0

4. Alf Wendelin          2,5        14,00

5. Herman Friman         2,5        11,00

6. Melanie Wendelin      2,5        10,50

7. Stig-Olof Nordström   2,0        12,00

8. Tage Ekberg           2,0        11,50
8. Erik Ståhlberg        2,0        11,50

 

04/2012, 20 + 20 min,  29.11.2012.

1. Thomas Bergman        5,0 / 6

2. Tommy Öberg           4,5        11,25

3. Leif Ekberg           4,5         9,25

4. Alf Wendelin          3,0

5. Viktor Enberg         2,5

6. Tage Ekberg           1,0

7. Erik Ståhlberg        0,5

 

 

VNSD:s lagmästerskap 15+15 min.

för 4-mannalag 24.04.2012 i Åminnefors.

 

Resultat:

1. Karis URA 1         34,5 / 40

2. Ekenäs SK 1         29,5

3. Karis URA 2         27,0

4. Ekenäs SK 2         26,0

5. Kyrkslätt SK 1      24,0

6. Hangö SS            22,5

7. Åminnefors SK 1     19,5

8. Karis URA 4         13,5
9. Ekenäs SK 3         12,5
10. Karis URA 3         7,5

11. Åminnefors SK 2     3,5

 

Bord 1

1. Klas Sandholm        KirkSK  9,0 / 10

2. Thomas Bergman       EkSK2   7,0

2. Tommy Öberg          EkSK1   7,0

2. Heikki Syvälahti     KaURA1  7,0

5. Jimmy Wikman         KaURA2  6,5

6. Magnus Österlund     HaSS    6,0

7. Stig-Olof Nordsrtöm  EkSK3   4,0

8. Bengt Wikman         KaURA4  3,5

9. Erik Ståhlberg       KaURA3  3,0

9. Leif Nyman           ÅmSK1   3,0

11. Eero Åsten          ÅmSK2   0,0 avbröt

 

Bord 2

1. Ralf Rehn            HaSS    9,5

2. Ivo Nurk             KaURA1  9,0

3. Toivo Högberg        KaURA2  7,0

3. Viktor Enberg        EkSK1   7,0

5. Eero Ahokas          KirkSK  5,5

6. Alf Wendelin         EkSK2   4,5

7. Håkan Ekström        ÅmSK1   4,0

8. Tage Ekberg          EkSK3   3,5

9. Jari Salminen        KaURA4  2,5

10. Thomas Pökelmann    ÅmSK2   1,5

11. Mauno Vesanen       KaURA3  1,0

 

Bord 3

1. Risto Berglund       EkSK2   9,0

2. Leif Ekberg          EkSK1   8,5

2. Johan Lindstedt      KaURA1  8,5

4. Alpo Appelgren       ÅmSK1   6,5

5. Stefan Söderberg     KaURA2  5,5

6. Jouko Kuivalainen    KirkSK  5,0

7. Kurt Lindholm        HaSS    4,5

8. Kjell Fredriksson    KaURA4  3,0

9. Melanie Wendelin     EkSK3   2,0

10. Tommy Kaskinen      ÅmSK2   1,5

11. Reijo Holmqvist     KaURA3  1,0

 

Bord 4

1. Sergei Titovets      KaURA1 10,0

2. Teuvo Mertens        KaURA2  8,0

3. Rabbe Ståhlberg      EkSK1   7,0

4. Per-Erik Holmberg    ÅmSK1   6,0

5. Larry Miettinen      EkSK2   5,5

6. Timo Syvälahti       KaURA4  4,5

6. Pekka Vehanen        KirkSK  4,5

8. Reijo Vornanen       HaSS    3,5

9. Herman Friman        EkSK3   3,0

10. Kurt Kevin          KaURA3  2,5

11. Håkan Nyman         ÅmSK2   0,5

 

 

 

FINLANDS CENTRALSCHACKFÖRBUNDS

LAGSERIER 2011 – 2012, 3 division

 

Rond 5, 11.02.2012:

Ekenäs SK - Hangö SS   2 - 2

Tommy Öberg    - Ralf Rehn          0 - 1

Thomas Bergman - Magnus Österlund   ½ - ½

Leif Ekberg    - Urpo Toivanen      1 - 0

Herman Friman  - Kurt Lindholm      1 - 0

Tage Ekberg    - Lasse Lindholm     0 - 1

 

Slutställning:

KarjUra 1    4  4 0 0  13 -  3   8

HaSS         4  2 1 1  10 -  5   5

EkSK         4  2 1 1   7 -  5   5

KarjUra 2    4  1 0 3   3 - 11   2

ÅmSK         4  0 0 4   1 - 10   0

 

Individuellt:

Viktor Enberg      2,0 / 2 = 100,0 %

Leif Ekberg        2,5 / 3 =  83,3 %

Thomas Bergman     1,5 / 2 =  75,0 %

Tage Ekberg        1,5 / 3 =  50,0 %

Herman Friman      1,0 / 2 =  50,0 %

Stig Olof Willberg 0,5 / 1 =  50,0 %

Melanie Wendelin   1,0 / 3 =  33,3 %

Alf Wendelin       1,0 / 3 =  33,3 %

Tommy Öberg        0,0 / 1 =   0,0 %

 

 

FINLANDS CENTRALSCHACKFÖRBUNDS

LAGSERIER 2012 – 2013, 3 division

 

Rond 1, 29.09.2012

SalSK 3 - EkSK   0 - 3
Haanila Erkki  - Bergman Thomas      0 - 1

Niemi Esa      - Ekberg Leif         0 - 1

Virtanen Antti - Wendelin Alf        ½ - ½

Korkeaoja Riku - Ekberg Tage         ½ - ½

Tuomela Lauri  - Wendelin Melanie    0 - 1

 

Rond 2, 27.10.2012

KarjURA 2 - EkSK  1 - 4

Wikman Bengt    - Öberg Tommy        0 - 1

Syvälahti Timo  - Bergman Thomas     0 - 1

Vesanen Mauno   - Enberg Viktor      1 - 0

Salminen Jari   - Friman Herman      0 - 1

Holmqvist Reijo - Ekberg Tage        0 - 1

 

Rond 3, 17.11.2012

EkSK - ÅmSK       2 - 1

Ekberg Leif     - Nyman Leif         1 - 0

Enberg Viktor   - Nyman Kaj          1 - 0

Friman Herman   - Appelgren Alpo     0 - 1

Wendelin Alf    - Holmberg Per-Erik  ½ - ½

Ekberg Tage     - Pökelmann Thomas   ½ - ½

 

EkSK           3  3 0 0  9 - 2   6
VihdSK         3  2 0 1  7 - 4   4
HaSS           3  1 1 1  5 - 6   3

KarjUra 2      3  1 1 1  6 - 8   3

SalSK 3        3  1 0 2  3 - 5   2

ÅmSK           3  0 0 3  1 - 6   0

Individuellt

Thomas Bergman   2,0 / 2 = 100,0 %

Tage Ekberg      2,0 / 3 =  66,7 %

Melanie Wendelin 1,0 / 1 = 100,0 %

Alf Wendelin     1,0 / 2 =  50,0 %

Viktor Enberg    1,0 / 2 =  50,0 %

Leif Ekberg      2,0 / 2 = 100,0 %

Herman Friman    1,0 / 2 =  50,0 %

Tommy Öberg      1,0 / 1 = 100,0 %

 

 

 

50. FM-turneringen i lagblixtschack,

Björneborg 04.-05.08.2012

 

88. EkSK 1           67.0   ( 40.0 , 17 )

Tommy Öberg          17.5

Leif Ekberg          16.0

Risto Berglund       16.0

Larry Miettinen      17.5

 

128. EkSK 2          53.0   ( 23.0 , 10 )

Thomas Bergman       13.5

Alf Wendelin         11.5

Stig-Olof Nordström  11.5

Tage Ekberg          16.5

 

Kvallificeringstävling 04.08.2012

 

18. EkSK 2            31.0 / 92   ( 15.0 , 6 )

Thomas Bergman         9.5 / 23

Alf Wendelin           5.0

Stig-Olof Nordström    7.0

Tage Ekberg            9.5

 

15. EkSK 1            42.5         ( 20.0 , 10 )

Tommy Öberg           11.0

Leif Ekberg           10.5

Risto Berglund         9.5

Larry Miettinen       11.5

 

 

Övriga turneringar:

 

 

Ålands Schackklubb r.f. Vårturnering 26.-27.05.2012.

9 ronder, 20 + 20 minuter.

 

 

Salon nopean shakin turnauksen tulokset 12.5.2012

 

 1.   1 Vilka Sipilä       6.5 33.0 30.50 27.5 2450 2488 +0.13

 2.   6 Kim Räisänen       5.5 30.0 21.00 21.0 2102 2215 +0.88

 3.   5 Arto Elomaa        5.0 33.0 21.75 23.5 2132 2197 +0.59

 8.   4 Ralf Rehn          4.5 30.0 15.50 22.0 2163 2082 -0.68

10.  15 Thomas Bergman     4.5 25.5 13.75 17.0 1845 1854 +0.09

16.  17 Viktor Enberg      4.0 23.5 10.25 16.5 1780 1836 +0.57

38 spelare, 7 ronder.

 

 

Raseborgs skolschack, Mästerskap 2012

28.03.2012, 7 ronder

 

Pl  Nimi - Namn            Koulu - Skola      Points TB1

1.  Melanie Wendelin       Ekenäs Gymnasium   7,0    28.0

2.  Ville-Matti Heinonen   Mustion koulu      5,0    30.0

3.  Roni Tuomisto          Mustion koulu      5,0    28.5

4.  Tom Lahti              Kiilan koulu       5,0    28.0

5.  Tomas Nyberg           Seminarieskolan    5,0    27.0

6.  Elias Mäntykoski       Kiilan koulu       5,0    24.5

31 spelare.

 

 

 

LIONS shakin mestaruuskilpailu 15+15 min. 06.10.2012

 

1. Öberg Tommy       Ekenäs        5,0 / 7  28,5   1912

2. Muttilainen Kai   TRE/Tohloppi  5,0      26,0   1716

3. Sopanen Pekka     LPR-rakuuna   5,0      24,5   1870

9. Ekberg Leif       Ekenäs        3,5      21,5   1856

14 spelare.

 

Joukkuekilpailu

 

1. TRE/Tohloppi   9,5

2. Ekenäs         8,5

3. Ylihärmä       7,0

5 lag.