EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2000

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                      Herman Friman

Sekreterare                          Alf Wendelin

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Erik Ståhlberg

 

Suppleant                             Börje Lindqvist

Suppleant                             Vesa Salonen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Rolf Bredenberg

Revisorssuppleant                      Risto Berglund

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 75:e för klubben.

Interna tävlingsprogrammet var också detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte. Månadsblixtar och 15+15 min. tävlingarna var under verksamhetsåret öppna tävlingar.

Under året räknades dessutom internt EkSK-SELO för alla tävlingsformer, förutom för blixtspel.

Problemet med få utlösta  spelarlicenser fortsatte även under detta år. Klubben blev tvungen att ge wo på sista bordet i någon lagmatch. Detta på grund av att styrelsen beslöt att inte mera betala licensen åt enskilda medlemmar.

Till distriktserien 2000-2001 för 5-manna lag fick klubben inget lag. Detta delvis på grund av att det igen fordras spelarlicens till serien och delvis för att sista speldag igen ändrades till söndag.

 

Styrelsen har sammanträtt till 3 protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Klubbens ekonomiska läge är fortsättningsvis stabilt.

Intäkterna nuder året var 6.317,47 mk och utgifterna var 6.709,60 mk.

Underskottet var 392,13 mk. Största orsak till underskottet var att av budgeterade medlemsavgifter var tre obetalda ännu vid årsskiftet.

 

Tävlingsverksamhet

 

Nationella tävlingar

Klubben spelade med ett lag i FCSF:s division 3. Klubben placerade sig 1999-2000 på andra plats med 5 poäng.

I division 3 år 2000-2001 har klubben en förlust, och allt tyder på att möjligheten till avancemang är förbi.

 

I FM-lagblixt i Helsingfors deltog klubben med två lag. Lag 1 placerade sig på 66 plats och lag 2 på 121 plats av 209 lag.

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

I distriktets lagserie 1999-2000 deltog klubben med två lag. Resultatet blev andra och sexa av åtta lag.

I individuella mästerskapet 15+15 min med tidshandikap segrade Stig Olof Willberg på 6 poäng av 7 möjliga.

I lagmästerskapet 15+15 min blev klubben tvåa  på 12,5 poäng av 20 möjliga.

I individuella blixtmästerskapet placerade sig Juha Ovaskainen på tredje plats med 11,5 poäng av 15 möjliga.

Övriga och noggrannare distriktsresultat i distriktets verksamhetsberättelser.

 

Klubbens tävlingar

Årstävlingen omfattade igen 4 spelformer: individuellt närschacksmästerskap, 30+30 min två deltävlingar, 15+15 min fem deltävlingar och åtta månadsblixtar. Stig Olof Willberg samlade ihop 29,5 poäng av 31 möjliga och vann årstävlingen. Tvåa blev Leif Ekberg på 25,5 poäng och trea Tommy Öberg på 20,5 poäng.

Stig Olof Willberg segrade i närschacksmästerskapet över Leif Ekberg på jämförelse då båda hade uppnått 4 poäng.

Ekenäs öppna blixtmästare blev Bo Hellen på max 14 poäng. Stig Olof Willberg och Tommy Öberg placerade sig på andra och tredje plats med 10,5 poäng. Veteranklassen vanns av Erik Ståhlberg på 8 poäng av 12 möjliga.

Ekenäs öppna mästerskap 20+20 min togs av Bengt Wikman på 4,5 poäng av 5. Tvåa och trea blev Stig Olof Willberg och Leif Ekberg på 4 poäng.

Närschacksträningsturneringen vanns av Risto Berglund på 4 poäng av 5. Stig Olof Willberg kom till samma poäng men förlorade på jämförelsen.

Dessutom har spelats ett stort antal andra tävlingar, noggrenna resultat finns i bilagan.

Klubbens EkSK-SELO resultat: Största förhöjningen i närschack har Leif Ekberg uppnått på 43 poäng, i 30+30 min Luis Garcia 69 poäng och i 15+15 min Rabbe Ståhlberg 138 poäng.

 

Övrig verksamhet

Vid VN Schackdistrikts årsmöte representerades klubben av Tommy Öberg.

Under verksamhetsåret har Stig Olof Willberg verkat som ordförande, sekreterare och tävlingsledare i VN Schackdistrikt.

Till närschacksmästerskapet har Ten-Tools Ab donerat en vandringspokal. Pokalen är vandrande tills någon fått tre inteckningar i följd eller sammanlagt fem inteckningar.

 

 

Ekenäs 23.01.2001

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                   Alf Wendelin

Ordförande                                                                      sekreterare

 

 

 

 

Bilagor:          -    bokslut

- revisionsberättelse

- tävlingsresultat