EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2001

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                    Herman Friman

Sekreterare                          Alf Wendelin

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Stig Olof Willberg

 

Suppleant                             Börje Lindqvist

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Rolf Bredenberg

Revisorssuppleant                Risto Berglund

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 76:e för klubben.

Interna tävlingsprogrammet var också detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte. Månadsblixtar, 15+15 min. och 30+30 min. tävlingarna var under verksamhetsåret öppna tävlingar.

Under året räknades dessutom internt EkSK-SELO för alla tävlingsformer, förutom för blixtspel.

Problemet med få utlösta  spelarlicenser fortsatte även under detta år. Klubben blev tvungen att ge upp sin plats i division 3. Detta på grund av att endast sex spelare var intresserade att deltaga i serien. Till distriktserien 2001-2002 för 5-manna lag deltar klubben med ett lag.

Styrelsen har sammanträtt till 2 protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Klubbens ekonomiska läge är fortsättningsvis stabilt.

Intäkterna under året var 5.918,13 mk och utgifterna var 4.584,10 mk.

Överskottet var 1.334,03 mk. Tävlingsverksamheten hämtade 1.263 mk i vinst.

 

Tävlingsverksamhet

 

Nationella tävlingar

Klubben spelade med ett lag i FCSF:s division 3. Klubben placerade sig 2000-2001 på tredje plats med 6 poäng.

I FM-lagblixt i Kouvola deltog klubben med ett lag. Laget placerade sig på 68 plats av 188 lag.

I Lions-förbundets mästerskap för tvåmanna lag segrade Kjell Danielsson och Tommy Öberg.

 

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

I distriktets lagserie 2000-2001 hade klubben inget lag.

I individuella mästerskapet 15+15 min med tidshandikap 2000-2001 blev Stig Olof Willberg trea på 5,5 poäng av 7 möjliga och Erik Ståhlberg också trea på 3,5 poäng av 6 i veteranklass.

I individuella mästerskapet 15+15 min med tidshandikap 2001-2002 segrade Tommy Öberg på 5 poäng och Larry Miettinen blev trea på 4 poäng av 6 möjliga.

 

I lagmästerskapet 5+5 min blev klubben trea  på 43,5 poäng av 64 möjliga.

I individuella blixtmästerskapets veteranklass placerade sig Erik Ståhlberg på andra plats med 13 poäng av 21 möjliga.

I individuella mästerskapet 25+25 min blev Alf Wendelin trea på 1,5 poäng av 4 möjliga och Erik Ståhlberg också trea på 3,5 poäng av 5 i veteranklass.

Övriga och noggrannare distriktsresultat i distriktets verksamhetsberättelser.

 

Klubbens tävlingar

Årstävlingen omfattade igen 4 spelformer: individuellt närschacksmästerskap, 30+30 min två deltävlingar, 15+15 min fem deltävlingar och åtta månadsblixtar. Stig Olof Willberg samlade ihop 22 poäng av 31 möjliga och vann årstävlingen. Tvåa blev Risto Berglund på 21 poäng och trea Tommy Öberg på 20 poäng.

Larry Miettinen segrade i närschacksmästerskapet på  4 poäng av 5 möjliga, tvåa var Alf Wendelin på 3,5 poäng och trea Leif Ekberg på 3 poäng.

I årstävlingen 25+25 min segrade Risto Berglund, i 15+15 min och blixt segrade Tommy Öberg.

I Ekenäs öppna blixtmästare segrade Klas Sandholm på 13 poäng av 18. Tommy Öberg placerade sig på andra plats också med 13 poäng. Veteranklassen vanns av Pekka Vehanen på 12 poäng av 15 möjliga, tvåa var Erik Ståhlberg på 10,5.

Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min togs av Stig Olof Willberg på 4,5 poäng av 6. Trea blev Tommy Öberg på 4 poäng.

Höstturneringen vanns av Risto Berglund på 6 poäng av 7. Stig Olof Willberg kom tvåa på 5,5 och trea var Leif Ekberg på 4,5.

Dessutom har spelats ett stort antal andra tävlingar, noggrenna resultat finns i bilagan.

Klubbens EkSK-SELO resultat: Största förhöjningen i närschack har Risto Berglund uppnått på 39 poäng, i 25+25 min Risto Berglund 67 poäng och i 15+15 min Risto Berglund 67 poäng.

 

Övrig verksamhet

Vid VN Schackdistrikts årsmöte representerades klubben av Tommy Öberg.

Under verksamhetsåret har Stig Olof Willberg verkat som sekreterare och tävlingsledare i VN Schackdistrikt.

 

 

 

Ekenäs 22.01.2002

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                 Alf Wendelin

Ordförande                                                                     sekreterare

 

 

 

 

Bilagor:          -    bokslut

-         revisionsberättelse

-         tävlingsresultat