EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2002

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                    Herman Friman

Sekreterare                          Alf Wendelin

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Stig Olof Willberg

 

Suppleant                             Börje Lindqvist

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Rolf Bredenberg

Revisorssuppleant                Risto Berglund

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 77:e för klubben.

 

Interna tävlingsprogrammet var också detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

På våren spelades klubbmästerskapet i närschack och på hösten en närschacksturnering.

Månadsblixtar, 15+15 min. och 25+25 min. tävlingarna var öppna tävlingar under verksamhetsåret.

Dessutom arrangerades Ekenäs öppna mästerskapen i blixt 5+5 min., snabbspel 15+15 min. och DTG 10 min. med 5 sek.fritt per drag.

De öppna tävlingarna har lockat 68 deltagare från andra klubbar (10 olika spelare).

Även under detta år räknades internt EkSK-SELO för alla andra tävlingsformer förutom för blixtspel.

Till hösten införskaffades 10 st digitala klockor (DGT 2000).

Problemet med få utlösta  spelarlicenser fortsatte även under detta år.

Klubben blev åter tvungen att ge upp sin plats i division 3. Detta på grund av att endast få spelare var intresserade att deltaga i serien.

Till distriktserien 2002-2003 för 5-manna lag deltar klubben med ett lag.

Under verksamhetsåret arrangerade klubben distriktmästerskapet i lagblixt och den individuella blixten.

 

Styrelsen har sammanträtt till 2 protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Klubbens ekonomiska läge är fortsättningsvis stabilt.

Intäkterna under året var 1.057,19 € och utgifterna var 1.373,61 €.

Underskottet var 316,42 €, detta på grund av materialanskaffning, DGT klockor värda 638 €. Tävlingsverksamheten hämtade 350,75 € i vinst.

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Nationella tävlingar

I FM-lagblixt i Kurikka deltog klubben med ett lag. Laget placerade sig på 76 plats av 182 lag.

I laget deltog Larry Miettinen, Leif Ekberg, Risto Berglund och Alf Wendelin.

 

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

I distriktets lagserie 2001-2002 deltog klubben med ett lag och placerade sig på andra plats med 12½ poäng /20 möjliga (5 lag). Poänger: Larry Miettinen 4/4, Tommy Öberg 2/2, Risto Berglund 1/1, Herman Friman 2/3, Leif Ekberg 2/3, SO Willberg 1½/4 och Alf Wendelin 0/3.

 

I lagmästerskapet 5+5 min. segrade EkSK1  med 50½ poäng /64 möjliga (9 lag). Bordsplaceringarna: 1. Tommy Öberg 12/16, 1. Stig Olof Willberg 13½, 2. Leif Ekberg 12 och 2. Risto Berglund 13.

EkSK2 placerade sig som sexa med 31 poäng. Herman Friman på bord 4 var 3. med 10½ poäng.

 

I individuella blixtmästerskapets allmänna klass blev Tommy Öberg trea med 13 poäng /20. Stig Olof Willberg på 12 poäng var femte.

I veteranklass placerade sig Valter Kevin på andra plats med 14½ poäng /21 möjliga.

 

I individuella mästerskapet 25+25 min. blev Stig Olof Willberg fyra på 2½ poäng /5 möjliga.

 

I lagmästerskapet 15+15 min. placerade sig EkSK1 som trea med 15 poäng /24 möjliga (7 lag). Bordsplaceringarna: 2. Stig Olof Willberg 4 poäng /6, 4. Larry Miettinen 3, 1. Risto Berglund 5 och 4. Rabbe Ståhlberg 3.

EkSK2 placerade sig som fyra med 11 poäng.

 

Övriga och noggrannare distriktsresultat i distriktets verksamhetsberättelser.

 

Klubbens tävlingar

Årstävlingen omfattade igen 4 spelformer: individuellt närschacksmästerskap, 25+25 min. två deltävlingar, 15+15 min. fem deltävlingar och åtta månadsblixtar 5+5 min.

 

Stig Olof Willberg segrade i årstävlingen och samlade ihop 29 poäng /31 möjliga. Tvåa blev Leif Ekberg på 22 poäng och trea Tommy Öberg på 17 poäng.

 

Stig Olof Willberg segrade i närschacksmästerskapet på  5 poäng /5 möjliga, tvåa var Risto Berglund på 4 poäng och trea Leif Ekberg på 3 poäng.

 

Även i årstävlingen 25+25 min. segrade Stig Olof Willberg på 10 poäng /10 möjliga. Delad tvåa var Leif Ekberg och Alf Wendelin på 5 poäng.

 

I 15+15 min. segrade Tommy Öberg på 13 poäng /20möjliga. Tvåa var Stig Olof Willberg  på 12 och trea Rabbe Ståhlberg på 11½ poäng.

 

Även i blixt 5+5 min. segrade Tommy Öberg på 29 poäng /30 möjliga. Tvåa var Stig Olof Willberg  på 20½ och delad trea Rabbe Ståhlberg och Leif Ekberg på 17 poäng.

 

 

 

I Ekenäs öppna blixtmästare segrade Toivo Högberg på 11½ poäng /13. Stig Olof Willberg  placerade sig på andra plats med 11 poäng. Veteranklassen vanns av Kurt Kevin på 6 poäng, tvåa var Valter Kevin på 4.

 

Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. togs av Ivo Nurk på 6 poäng /7. Tvåa blev Toivo Högberg på 5½ och trea Stig Olof Willberg på 4½ poäng.

 

Med de nya DGT klockorna spelades Ekenäs öppna mästerskap med speltiden 10 minuter med 5 sekunder fritt per drag. I den spelformen segrade Ivo Nurk med 8 poäng /9. Tvåa var Teuvo Mertens på 6½ och trea Leif Ekberg på 6 poäng.

 

Höstturneringen vanns av Stig Miettinen på 5 poäng /6. Stig Olof Willberg kom tvåa på 4½ och trea var Alf Wendelin på 3.

 

Dessutom har spelats ett stort antal andra tävlingar, noggranna resultat finns i resultatbilagan.

 

Klubbens EkSK-SELO resultat: Största förhöjningen i närschack har Stig Olof Willberg uppnått på 68 poäng, i 25+25 min. Stig Olof Willberg 95 poäng och i 15+15 min. Alf Wendelin 120 poäng.

 

 

Övrig verksamhet

Vid VN Schackdistrikts årsmöte representerades klubben av Tommy Öberg.

Under verksamhetsåret har Stig Olof Willberg verkat som sekreterare och tävlingsledare i VN Schackdistrikt.

 

 

 

Ekenäs 28.01.2003

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                 Alf Wendelin

Ordförande                                                                     sekreterare

 

 

 

 

Bilagor:          -    bokslut

-         revisionsberättelse

-         tävlingsresultat