EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2003

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                    Herman Friman

Sekreterare                          Alf Wendelin

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Rabbe Ståhlberg

 

Suppleant                             Matti Hynynen

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Rolf Bredenberg

Revisorssuppleant                Risto Berglund

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 78:e för klubben.

 

Interna tävlingsprogrammet var också detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

Ordinarie spelkväll flyttades från hösten till torsdag och på tisdag är det träning.

På våren spelades klubbmästerskapet i närschack och på hösten en närschacksturnering.

Månadsblixtar, 15+15 min. och 25+25 min. tävlingarna var öppna tävlingar under verksamhetsåret.

Dessutom arrangerades Ekenäs öppna mästerskapen i blixt 5+5 min., snabbspel 15+15 min. och DTG Bronstein 6 min. med 6 sek.fritt per drag.

De öppna tävlingarna har lockat 38 deltagare från andra klubbar (15 olika spelare).

Även under detta år räknades internt EkSK-SELO för närschack, 25+25 minuter och 15+15 minuters spel.

Under verksamhetsåret arrangerade klubben distriktmästerskapet i 25+25 min. individuellt.

I distriktserien 2002-2003 för 5-manna lag deltog klubben med ett lag.

 

Styrelsen har sammanträtt till 2 protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Klubbens ekonomiska läge är fortsättningsvis stabilt.

Intäkterna under året var 735,58 € och utgifterna var 491,60 €.

Överskottet var 243,98 €.

Tävlingsverksamheten hämtade 121,00 € i vinst.

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Nationella tävlingar

I FM-lagblixt i Vammala deltog klubben med ett lag. Laget placerade sig på 123 plats av 194 lag.

I laget deltog Larry Miettinen, Leif Ekberg, Risto Berglund och Alf Wendelin.

 

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

I distriktets lagserie 2002-2003 deltog klubben med ett lag och placerade sig på tredje plats med 4 poäng / 8 möjliga (5 lag). Poänger: Alf Wendelin 2 / 3, Herman Friman 1½ / 2, Rabbe Ståhlberg 1½ / 2, Leif Ekberg 1 / 2, Tommy Öberg 1 / 2, Larry Miettinen 1 / 3 och Matti Hynynen ½ / 1.

 

I lagmästerskapet 5+5 min. blev EkSK1 tvåa med 41½ poäng / 60 möjliga (6 lag). Bordsplaceringarna: 2. Tommy Öberg 8 / 15, 2. Leif Ekberg 8½, 2. Rabbe Ståhlberg 11½ och 1. Larry Miettinen 13½.

EkSK2 placerade sig som sexa med 19 poäng.

 

I individuella blixtmästerskapets allmänna klass blev Tommy Öberg femma med 13½ poäng / 22. Leif Ekberg på 11½ poäng var sjua.

 

I individuella mästerskapet 25+25 min. segrade Tommy Öberg på 4 poäng / 5 av 6 deltagare.

I veteranklassen segrade Herman Friman på 4½ poäng / 5 av 6 deltagare.

 

I lagmästerskapet 15+15 min. placerade sig EkSK som fyra med 11½ poäng /24 möjliga (7 lag). Bordsplaceringarna: 4. Leif Ekberg 3 poäng / 6, 3. Risto Berglund 3½, 7. Alf Wendelin 2 och 3. Herman Friman 3.

 

I individuella 15+15 minuter med tidshandikap blev Tommy Öberg trea på 5 poäng / 7.

I veteranklassen segrade Erik Ståhlberg på 5,5 / 7.

 

Övriga och noggrannare distriktsresultat i distriktets verksamhetsberättelser.

 

Klubbens tävlingar

Årstävlingen omfattade igen 4 spelformer: individuellt närschacksmästerskap, 25+25 min. två deltävlingar, 15+15 min. fem deltävlingar och åtta månadsblixtar 5+5 min.

 

Rabbe Ståhlberg segrade i årstävlingen och samlade ihop 25 poäng /31 möjliga. Tvåa blev Leif Ekberg på 23½ poäng och trea Stig Miettinen på 23 poäng.

 

Risto Berglund segrade i närschacksmästerskapet på  5 poäng / 6 möjliga, tvåa var Stig Miettinen på 3½ poäng, trea Leif Ekberg på 3½ och fyra Rabbe Ståhlberg också på 3½ poäng.

 

I årstävlingen 25+25 min. segrade Leif Ekberg på 8½ poäng / 10 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg på 7½ och trea Stig Olof Willberg på 4½ poäng.

 

I 15+15 min. segrade Stig Miettinen på 18 poäng / 20möjliga. Tvåa var Tommy Öberg på 15 och trea Rabbe Ståhlberg på 9½ poäng.

 

I blixt 5+5 min. segrade Tommy Öberg på 27½ poäng /30 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg på 21 och trea Leif Ekberg på 16 poäng.

 

 

 

I Ekenäs öppna blixtmästare segrade Toivo Högberg på 12½ poäng / 15. Tommy Öberg  placerade sig på andra plats med 11 poäng och trea Larry Miettinen med 10 poäng. Veteranklassen vanns av Kurt Kevin på 4 poäng, tvåa var Erik Ståhlberg också på 4 poäng.

 

Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. togs av Teuvo Mertens på 6 poäng / 6! Tvåa blev Scott McDonald på 4½ och trea Bengt Wikman på 4 poäng.

 

Med DGT klockorna spelades Ekenäs öppna mästerskap med speltiden 6 minuter med 6 sekunder fritt per drag. I den spelformen segrade Stig Miettinen med 7½ poäng / 10. Tvåa var Toivo Högberg på 6½ och trea Tommy Öberg på 6 poäng.

 

Höstturneringen vanns av Tommy Öberg på 3½ poäng / 4. Leif Ekberg kom tvåa på 2 och trea var Herman Friman på 2 poäng.

 

Dessutom har spelats ett stort antal andra tävlingar, noggranna resultat finns i resultatbilagan.

 

Klubbens EkSK-SELO resultat: Största förhöjningen i närschack har Rabbe Ståhlberg uppnått med 57 poäng, i 25+25 min. också Rabbe Ståhlberg med 134 poäng och i 15+15 min. Leif Ekberg med 127 poäng.

 

 

 

Ekenäs 27.01.2004

 

 

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                 Alf Wendelin

Ordförande                                                                     Sekreterare

 

 

 

 

Bilagor:          -    bokslut

-         tävlingsresultat