EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2005

 

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                    Herman Friman

Sekreterare                          Alf Wendelin

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Rabbe Ståhlberg

 

Suppleant                             Viktor Enberg

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Rolf Bredenberg

Revisorssuppleant                Risto Berglund

 

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 80:e för klubben.

 

Interna tävlingsprogrammet var igen detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

Ordinarie spelkväll fortsatte på torsdag och på tisdag var det träning under våren.

Klubbmästerskapet i närschack spelades över hela året med ”alla mot alla”.

Månadsblixtar, 2 min.+12 sek. och 20+20 min. tävlingarna var öppna tävlingar under verksamhetsåret.

Dessutom arrangerades Ekenäs öppna mästerskapen i blixt 5+5 min. och snabbspel 15+15 min.

De öppna tävlingarna har lockat 50 deltagare från andra klubbar.

80-året till ära arrangerades dessutom en jubileumsturnering med 15+15 min.speltid.

Även under detta år räknades internt EkSK-SELO för närschack, 20+20 min. och 2 min.+12 sek. spel.

 

Under verksamhetsåret arrangerade klubben distriktmästerskapet i 25+25 min. två gånger.

 

Styrelsen har sammanträtt till 3 protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Klubbens ekonomiska läge är fortsättningsvis stabilt.

Intäkterna under året var 1.011,57 € och utgifterna var 863,05 €.

Överskottet var 148,52 €.

Tävlingsverksamheten hämtade 160,90 € i vinst.

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Finlands Central Schackförbunds tävlingar

 

I FM-lagblixt i Tammerfors deltog klubben med 1 lag. Laget placerade sig på 117 plats av 220 lag.

I  laget spelade Larry Miettinen 8 / 22 + 11 / 23, Leif Ekberg 10½ + 12½, Risto Berglund 7 + 13½ och Alf Wendelin 6½ + 11½.

 

Skol-FM Esbo 14 åringar, 60+60 minuter: 20. Melanie Wendelin 2½ poäng / 7.

 

I  FCSF:s  3. div. 2004–2005 placerade sig klubben på tredje plats. Individuella poänger: Tommy Öberg 1 / 3, Leif Ekberg 2½ / 5, Erik Ståhlberg 1 / 4, Herman Friman 1½ / 3, Larry Miettinen 1 / 1, Alf Wendelin 4½ / 5 och Melanie Wendelin 1 / 4.

 

 

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

 

I  VNSd:s  lagserie 2004–2005 placerade sig klubben på andra plats. Individuella poänger: Tommy Öberg 2½ / 3, Leif Ekberg 1½ / 4, Erik Ståhlberg 1 / 2, Herman Friman 1½ / 3, Larry Miettinen 1½ / 3, Alf Wendelin 2½ / 3 och Melanie Wendelin ½ / 2.

 

I individuella blixtmästerskapets allmänna klass blev Larry Miettinen tionde med 14 poäng / 23.

I veteranklassen blev Herman Friman trea med 13½ / 21.

Bästa junior var Melanie Wendelin med 5 poäng.

 

I individuella mästerskapet 25+25 min. på våren blev Leif Ekberg tvåa och Tommy Öberg trea på 3½ poäng / 5.

I veteranklassen blev Herman Friman fyra.

Bästa junior var Melanie Wendelin.

 

I individuella mästerskapet 25+25 min. på hösten segrade Risto Berglund med 4 / 5 poäng. Leif Ekberg blev trea på 3 poäng.

I veteranklassen blev Erik Ståhlberg fyra.

Bästa junior var Melanie Wendelin.

 

I lagmästerskapet 15+15 min. segrade  EkSK1 med 19½ poäng / 28 möjliga och EkSK2 blev sjua med 8½ poäng (8 lag). Bordsplaceringarna: 5. Tommy Öberg 3½ / 7, 2. Rabbe Ståhlberg 5½, 1. Leif Ekberg 6, 3. Risto Berglund 4½ .  8. Larry Miettinen ½, 7. Viktor Enberg 2, 4. Alf Wendelin 3½,  6. Erik Ståhlberg 2½ poäng.

 

I lagmästerskapet 5+5 min. blev  EkSK1 trea med 60½ poäng / 80 möjliga och EkSK2 blev sexa med 35 poäng (11 lag). Bordsplaceringarna: 1. Tommy Öberg 16½ / 20, 3. Rabbe Ståhlberg 14½,

3. Risto Berglund 4½,  4. Larry Miettinen 14.  7. Leif Ekberg 9, 10. Alf Wendelin 5½,  10. Thomas Bergman 5 och 2. Viktor Enberg 15½ poäng.

 

I individuella 15+15 minuter med tidshandikap blev Erik Ståhlberg femma på 3½ poäng / 7.

Bästa junior var Melanie Wendelin med 1,5 poäng /7.

 

Övriga och noggrannare distriktsresultat i distriktets verksamhetsberättelser.

 

 

Klubbens tävlingar

 

Årstävlingen omfattade igen 4 spelformer: individuella närschacksmästerskapet, 20+20 min. fyra deltävlingar, 2 min. + 12 sek. åtta deltävlingar och åtta månadsblixtar 5+5 min.

 

Tommy Öberg segrade i årstävlingen och samlade ihop 31 poäng / 31 möjliga!!! Tvåa blev Leif Ekberg på 21½ poäng och trea Risto Berglund på 20½ poäng.

 

Tommy Öberg segrade i närschacksmästerskapet på  4 poäng / 5 möjliga, tvåa var Leif Ekberg på 3 poäng, trea Alf Wendelin på 2½ poäng.

 

I årstävlingen 20+20 min. segrade Tommy Öberg på 13½ poäng / 15 möjliga. Tvåa var Risto berglund  på 7½ och trea Erik Ståhlberg på 7 poäng.

 

I  2 min. + 12 sek. segrade Tommy Öberg på 26 poäng / 30möjliga. Tvåa var Leif Ekberg på 24½ och trea Stig Miettinen och Risto berglund på 14½ poäng.

 

I blixt 5+5 min. segrade Tommy Öberg på 26½ poäng / 30 möjliga. Tvåa var Leif Ekberg på 21½ och trea Rabbe Ståhlberg på 20½ poäng.

 

Ekenäs Schackklubbs 80-års jubileumsturnerings segrare var Stig Olof Willberg med 6½ / 7 poäng. Tvåa var Toivo Högberg med 5½ och trea Tommy Öberg på 4½ poäng.

Veteranklassen vanns av Pekka Vehanen och juniorklassen av Melanie Wendelin.

 

I Ekenäs öppna blixtmästare segrade Stig Olof Willberg  på 9½ poäng / 12. Tommy Öberg  placerade sig på andra plats också med 9½ poäng och trea Risto Berglund också han med 9½ poäng.

Veteranklassens etta var Erik Ståhlberg och Melanie Wendelin var bästa junior.

 

Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. togs av Leif Ekberg på på 5 poäng / 6. Tvåa blev Risto Berglund  på 4½.

 

Dessutom har spelats ett stort antal andra tävlingar, noggranna resultat finns i resultatbilagan.

 

Klubbens EkSK-SELO resultat: Största förhöjningen i närschack har Melanie Wendelin uppnått med 25 poäng, i snabbspel Thomas Bergman med 232 poäng .

 

 

 

Ekenäs 26.01.2006

 

 

 

 

Tommy Öberg                                                                 Alf Wendelin

Ordförande                                                                     Sekreterare

 

 

 

 

Bilagor:          -    bokslut

-         tävlingsresultat