EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2008

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Tommy Öberg

Viceordförande                      Alf Wendelin

Sekreterare                          Thomas Bergman

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Viktor Enberg

 

Suppleant                             Herman Friman

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Göran Dahlqvist

Revisorssuppleant                      Risto Berglund

Webbmaster                        Melanie Wendelin

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 83:e för klubben.

 

Interna tävlingsprogrammet var igen detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

Ordinarie spelkväll var torsdag.

Klubbmästerskapet i närschack spelas över hela året med ”alla mot alla”.

Månadsblixtar, 2 min.+12 sek. och 20+20 min. tävlingarna var öppna tävlingar under verksamhetsåret.

EkenäsSK arrangerade också öppna mästerskapen i blixt 5+5 min. och 15+15 min.

 

Klubben gjorde en vinst på 540,75 €. Klubben tillgångar är 2839,20 €.

 

För övrigt kan vi nämna att klubben deltog i en hobbymässa i Ekenäs bollhall. Schackbrädena väckte ett stort intresse under hela dagen, så vi kan konstatera att vårt deltagande var lyckat. Klubben har också fått en ny ständig medlem, Stig-Olof Willberg.

 

Bemärkelsedagar:  Valter Kevin 90 år, Erik Ståhlberg 70 år och Alf Wendelin 60 år.

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2008 var; 20+20 min. fyra deltävlingar, 2 min. + 12 sek. åtta deltävlingar, åtta månadsblixtar 5+5 min och närschacksmästerskapet.

 

I närschacksmästerskapet segrade Thomas Bergman med 5 poäng / 6. Tvåa var Leif Ekberg med 5 poäng och trea Viktor Enberg med 4 poäng.

 

I  20+20 min. segrade Leif Ekberg på 12 poäng / 15 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg på 9,5 och trea Erik Ståhlberg på 9 poäng.

 

I  2 min. + 12 sek. segrade Tommy Öberg på 23 poäng / 30möjliga. Tvåa var Leif Ekberg på 21 och trea Viktor Enberg på 19,5.

 

I blixt 5+5 min. segrade Leif Ekberg på 23,5 poäng / 30 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg på 20 och trea Tommy Öberg på 19,5 poäng.

 

I årstävlingen segrade Leif Ekberg med 29,5 poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Tommy Öberg med 21,5 poäng och trea blev Viktor Enberg på 20 poäng.

 

I Ekenäs öppna blixtmästerskap segrade Tommy Öberg  på 20 poäng / 22. Leif Ekberg  placerade sig på andra plats med 19,5 poäng och trea Toivo Högberg med 16,5 poäng.

Melanie Wendelin var bästa junior på 2 poäng.

 

I Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. segrade Tommy Öberg  på 4,5 poäng / 6. Ralf Rehn  placerade sig på andra plats och trea var Viktor Enberg båda också med 4,5 poäng. Oldboys klassens segrare var Herman Friman med 3 poäng. Melanie Wendelin var bästa junior på 1 poäng.

 

Heart Of Finland 2008

 

Ralf Rehn                              5½ / 9 poäng                      18 plats

Viktor Enberg                       3½ / 9 poäng                      71 plats

Thomas Bergman                      3½ / 9 poäng                      74 plats

 

Matin päivän turnaus 22.-24.02.2008

 

Ralf Rehn                              4 /    5 poäng     3 plats               A gruppen

Thomas Bergman                      4½ / 5 poäng     2 plats               C gruppen

 

SalSK:n turnaus 1.-2.11.2008

 

Ralf Rehn                              4 / 5 poäng        3 plats               A gruppen

Viktor Enberg                        3 / 5 poäng        9 plats               B gruppen

 

Ålands Schackklubb Vårturnering 24.-25.05.2008

 

Thomas Bergman         5 / 9 poäng                      31 plats
Viktor Enberg                        5 / 9 poäng                      41 plats

 

Övriga resultat finns på skild bilaga samt på klubbens hemsida.

 

 

 

Ekenäs 01.01.2009

 

 

 

 

Tommy Öberg                                            

Ordförande