EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2009

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Alf Wendelin

Viceordförande                    Melanie Wendelin

Sekreterare                          Viktor Enberg

Kassör                                 Leif Ekberg

Tävlingsledare                      Tommy Öberg

 

Suppleant                             Herman Friman

Suppleant                             Larry Miettinen

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Göran Dahlqvist

Revisorssuppleant                Risto Berglund

Webbmaster                        Melanie Wendelin

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 84:e för klubben.

 

Interna tävlingsprogrammet var igen detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

Ordinarie spelkväll var torsdag.

Klubbmästerskapet i närschack spelas över hela året med ”alla mot alla”.

Månadsblixtar, 2 min.+12 sek. och 20+20 min. tävlingarna var öppna tävlingar under verksamhetsåret.

EkenäsSK arrangerade också öppna mästerskapen i blixt 5+5 min. och 15+15 min.

 

Klubben gjorde en förlust på 51,46 €. Klubben tillgångar är 2.787,74 €.

 

Bemärkelsedagar:  Leif Ekberg 60 år.

 

Tävlingsverksamhet

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2009 var; 20+20 min. fyra deltävlingar, 2 min. + 12 sek. åtta deltävlingar, åtta månadsblixtar 5+5 min och närschacksmästerskapet.

 

I närschacksmästerskapet segrade Leif Ekberg med 4,5 poäng / 5. Tvåa var Viktor Enberg med 3,5 poäng och trea Tommy Öberg med 2,5 poäng.

 

I  20+20 min. segrade Leif Ekberg på 13,5 poäng / 15 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg på 10,0 och trea Tommy Öberg på 9,5 poäng.

 

I  2 min. + 12 sek. segrade Tommy Öberg på 27,5 poäng / 30möjliga. Tvåa var Leif Ekberg på 25,0 och trea Viktor Enberg på 15,5.

 

I blixt 5+5 min. segrade Tommy Öberg på 30,0 poäng / 30 möjliga! Tvåa var Leif Ekberg på 24,0 och trea Rabbe Ståhlberg på 19,5 poäng.

 

I årstävlingen segrade Leif Ekberg med 29,0 poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Tommy Öberg med 27,0 poäng och trea blev Alf Wendelin på 18,0 poäng.

 

I Ekenäs öppna blixtmästerskap segrade Toivo Högberg  på 17,5 poäng / 20. Leif Ekberg  placerade sig på andra plats med 15,0 poäng och trea TommyÖberg också med 15,0 poäng.

Melanie Wendelin var bästa junior på 1,5 poäng.

 

I Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. segrade Brngt Wikman  på 4,5 poäng / 6. Toivo Högberg  placerade sig på andra plats och trea var Tommy Öberg båda med 4,0 poäng. Oldboys klassens segrare var Erik Ståhlberg med 3,0 poäng. Melanie Wendelin var bästa junior på 3,0 poäng.

 

Internationella tävlingar

 

Paul Keres Memorial Chess Tournament Chess Stars of the Baltic Sea Region, Narva 04.-09.10. 2009

 

Juniorlandskamp för länderna runt Östersjön. 10 mannalag i åldersklasserna 10,12,14,16 och 18 år, pojke och flicka i alla klasser. Klubbens Melanie Wendelin blev kallad till 18-års klassen, och fick äran att möta ett antal toppspelare, se resultatbilagan.

 

Nationella tävlingar

 

På individuell nivå har deltagandet utåt varit ytterst begränsat, förutom samarbetet med Karis URA schacksektion.

Alf  och Melanie Wendelin deltog i Remin nopean shakin turnaus 24.10.2009. Placeringarna blev anspråkslösa, Alf 32 och Melanie 45.

I FCSF:s 2008-2009 lagserie div.2 placerade sig klubben 5. med 2 poäng.

I FCSF:s 2009-2010 lagserie div.2 är klubbens placering sist med 0 poäng efter 3 ronder.

 

Västra Nylands Schackdistrikts tävlingar

 

I individuella blixtmästerskapets allmänna klass blev Viktor Enberg fyra med 13,5 poäng / 20. Erik Ståhlberg på 10,0 poäng var sexa.

I veteranklassen blev Herman Friman fyra med 13,0 / 21. Bästa junior var Melanie Wendelin.

 

I lagmästerskapet 15+15 min. placerade sig EkSK1 som tvåa med 20,5 poäng /28 möjliga och EkSK2 som fyra med 14,5 poäng (8 lag). Bordsplaceringarna: Bord 1, 3. Tommy Öberg 4,5/7 och 5. Alf Wendelin 3,0. Bord 2, 4. Leif Ekberg 4,0 och 5. Larry Miettinen 4. Bord 3, Rabbe Ståhlberg 5,5 och 6. Erik Ståhlberg 2,5. Bord 4, 1. Viktor Enberg 6,5 och 2. Herman Friman 5,0 poäng.

 

Övriga resultat finns på skild bilaga samt på klubbens hemsida, ekenasschackklubb.org.

 

Ekenäs 31.12.2009

 

 

 

 

 

 

Alf Wendelin                                                                    Viktor Enberg                                           

Ordförande                                                                      Sekreterare