EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Linneavägen 1                                                                 09.03.2000

10600 EKENÄS

 

Plats:              Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Tid:                09.03.2000 kl 21.00

Närvarande:   Heman Friman, Leif Ekberg, Erik Ståhlberg och Alf Wendelin

 

§

1.     Viceordförande Herman Friman öppnade mötet kl 21.00.

 

2.     VNSd har erbjudit EkSK att arrangera 15+15 min. handikap söndag 2.4.2000.

        Beslöts att EkSK inte är intresserad av att arrangera tävlingen på en söndag.

        I stället beslöts att föreslå att EkSK arrangerar tävlingen torsdag 6.4.2000.

        Tävlingen spelas som 6 ronder HN.

        Handikap för oldboys är 1,5 min. / 5 år, största handikap 7,5 – 22,5 min.

        Handikap i allmaän klass är 2 min. / 100 Selo, största handikap 5 – 25 min.

 

3.     Enligt årsmötet räknas klubbens interna Selo för närschaci, 30+30 min. och 15+15 min.

        Styrelsen beslöt att 30+30 och 15+15 min. Selo-tal inte halveras, för att talen snabbare skall

        förändras och bättre motsvara nuvarande spelstyrka.

 

4.     På årsmötet beslöts att EkSK-Selo är avgörande vid uttagning till tävlingar.

        Styrelsen tolkade detta till att de spelare som deltar i klubbens interna spelverksamhet har

        Företräde att representera klubben utåt gent emot spelare vilka ej deltar i interna

        Verksamheten. Som kriterier kan anses att spelare ej har EkSK-Selo.

 

5.     Klubblokalen har ställts till VNSd:s förfogande vid två olika tillfällen detta år för

        arrangerandet av distriktmästerskap. Vardera gången har tävlingen inställts. Matsalens

        värdinna har vid båda tillfällen varit kallad. Då tävlingen inställts har VNSd inte ersatt

        värdinnan.

        Styrelsen ansåg att detta inte gagnar klubben och dess samarbete med värdinnan. Därför

        Beslöts att i fortsättningen skall man underhandla fram en garantisumma med värdinnan,

        vilken tillfaller henne.

        Samtidigt beslöts att klubben inte mera under våren 2000 lånar ut klubblokalen.

 

6.     Beslöts att 15+15 och 5+5 min öppna tävlingarna skall annonseras på anslagstavlan i VN.

 

7.     21.4.2000 fyller hedersmedlem Per Henriksson 85 år. Han uppvaktas med blomsterbukett.

13.5.2000 fyller Stig Miettinen 60 år. 22.5.2000 fyller Pentti Hannula 60 år. Vardera

uppvaktas med ett gratulationskort. 22.8.2000 fyller Herman Friman 70 år. Om eventuell

uppvaktning besluts på ett senare möte.

 

8.     Viceordförande Herman Friman avslutade mötet kl 22.00.

 

Sekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Linneavägen 1                                                                 02.05.2000

10600 EKENÄS

 

Plats:              Prästängsgatan 12, Tommy Öberg

Tid:                02.05.2000 kl 19.00

Närvarande:   Tommy Öberg, Heman Friman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

9.     Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 19.00.

 

10.   Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

11.   Obetalda medlemsavgifter 2000:

            Juha Ovaskainen, Risto Berglund, Rabbe Ståhlberg och Erik Ståhlberg

            (Erik S har även 1999 obetald).

 

12.   Sekreteraren sänder 60-års gratulationskort till Stig Miettinen och Pentti Hannula.

 

13.   Klubben har betalt medlemsavgiften till VN Schackdistrikt 1999-2000.

        Medlemsavgiften till Finlands Centralschackförbund för år 2000 förfaller till betalning inom

        april månad,

        19 medlemmar á 20 mk = 380 mk.

 

14.   1000 mk i understöd sökt inom utsatt tid från Ekenäs stad.

 

15.   Spelprogrammet våren 2000:

        09.05.00 Ekenäs öppna 20+20 min spelas skilt i oldboys och allmän klass om underlag finns.

        Ej priser ej startavgift.

        16.05.00 Öppna vårblixt 5+5 min spelas skilt i oldboys och allmän klass om underlag finns.

        Startavgift 10 mk.

        23. och 30.05.00 handikap spelas enligt §2 protokoll 09.03.2000 förslaget till VNSd.

 

        Spelprogrammet sommaren 2000:

        Arrangemanget av sommarblixtar bjuds ut åt Risto Berglund och Stig Olof Willberg.

        Klubben ställer spelmaterial till förfogande.

 

        Spelprogrammet hösten 2000:

        Arrangeras intern närschacksturnering. Vi deltar i dev. 3. Om distriktserierna besluts senare.

 

16.   VN Schackdistrikts årsmöte är 25.05.2000 kl. 19.00 på EkSK:s spellokal.

        EkSK:s röstberättigade representant är ordförande Tommy Öberg.

        Inga motioner lämnas in, utan klubben anser att verksamheten kan fortsätta oförändrad.

 

17.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 20.30.

 

Sekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Linneavägen 1                                                                 03.01.2001

10600 EKENÄS

 

Plats:              Prästängsgatan 12, Tommy Öberg

Tid:                03.01.2001 kl 19.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Heman Friman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

18.   Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 19.40.

 

19.   Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

20.   Obetalda medlemsavgifter 2000:

            Juha Ovaskainen, Rabbe Ståhlberg och Erik Ståhlberg

            (Erik S har även 1999 obetald), tas med i bokslutet.

 

21.   Ordförande och sekreteraren uppvaktar Herman Friman på 70-årsdagen med dricka och blommor.

 

22.   Styrelsen beslöt bekräfta tidigare muntliga beslut att inte deltaga i VNSd:s lagserie.

 

23.   Distriktets ordförande S.O. Willberg önskar arrangera VNSd:s individuella mästerskap 25+25 min. i EkSK:s spellokal

        och i klubbens regi. Styrelsen godkänner arrangemanget på följande villkor:

-         Sköter värdinnan kaffet, skall garanteras henne en ersättning oberoende av deltagarantal.

-         Priserna delas i stipendium-form.

-         Tävlingen får inte orsaka klubben kostnader.

 

24.   Ekenäs öppna mästerskap i blixt 9.1.2001. 

-         Startavgift 20 mk.

-         Allmän och veteranklass.

-         Annons Anslagstavlan på söndag.

-         Till aktiva personligt meddelande.

-         Priserna delas i stipendium-form.

 

25.   Årsmötet hålles 23.01.2001 kl. 18.30 på spellokalen.

-         Annons i Västra Nyland.

-         Årstävlingspriser: 1. Licensavgiften 2001, 2. Licensbidrag 150 mk.

-         VandringsPokalen till närschacksmästerskapet ordnar Leif Ekberg.

-  Pokalen tillfaller den som får 3 inteckningar i följd eller inalles 5 inteckningar.

              -  Upphör närschacksmästerskapet besluter årsmötet om pokalens fortsättning.

-         Klubben bjuder på kaffet under årsmötet.

-         Budgetplanen 2001 enligt tidigare form.

-         Verksamhetsplanen 2001 enligt tidigare schema, dock 30+30 min. ändras till allmänt använda 25+25 min. Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

 

26.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 21.30.

 

Sekreterare Alf Wendelin