EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            22.08.2001

10600 EKENÄS

 

Plats:              Albatross, Ekenäs

Tid:                22.08.2001 kl 20.00

Närvarande:   Tommy Öberg, Leif Ekberg, Alf Wendelin

 

§

1.     Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 20.00.

 

2.     EkSK betalar för 10 medlemmar till FCSF, 10 * 30 mk.

 

3.     EkSK deltar ei i div. 3, då endast fem medlemmar deltar i serien.

 

4.     EkSK deltar med ett lag i VNSd:s lagserie.

 

5.     Spelperioden startar 04.09.01 med klubbmästerskapet 15 + 15 min.

 

6.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 21.00.

 

Sekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                                                  03.01.2002

10650 EKENÄS

 

Plats:              EkSK:s spellokal

Tid: 03.01.2002 kl 20.50

Närvarande:   Tommy Öberg, Heman Friman, Leif Ekberg, Stig-Olof Willberg och Alf Wendelin

 

§

7.   Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 20.50.

 

8.   Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

9.   Obetalda medlemsavgifter 2001:

            Juha Ovaskainen och Erik Ståhlberg

            (Erik S har även 1999 obetald).

       Erik har ej rätt att deltaga i klubbens interna turneringar förrän 1999 och 2001 års medlemsavgifter är betalda, detta enligt årsmötets beslut av år 2001.

       Juha tas bort från klubbens spelarlistor utåt, då han flyttat från orten och fortsatt deltagande i klubben oklart.

 

10.   Resultat i höstens närschacksturnering, Erik Ståhlberg – Alf Wendelin 0 – 1. Matchen dömts då Erik varit borta två gånger vid spel.

 

11.   Föreståndarinnan tackas för år 2001 med en blomma. S.O. Willberg och Alf Wendelin sköter.

 

12.   Klubben finansierar inte deltaganden i FM-blixten 9.-10.02.2002.

 

13.   Klubben betalar startavgiften till FM-lag 15+15 min. 23-24-03-2002.

 

14.   Ekenäs öppna mästerskap i blixt 8.1.2002. 

-         Startavgift 4 €.

-         Allmän, junior och veteranklass.

-         Annons Anslagstavlan på söndag.

-         Priserna delas i stipendium-form.

-         Anmälan senast 18.25.

 

15.   Årsmötet hålles 22.01.2001 kl. 18.30 på spellokalen.

-         Annons i Västra Nyland.

-         Årstävlingspriser: 1. Licensavgiften 2002 S.O. Willberg, 2. Licensbidrag 150 mk Risto Berglund.

-         Närschacksmästerskapets VandringsPokal donerad av Ten-Tools Oy Ab togs  2001 av Larry Miettinen.

-  Pokalen tillfaller den som får 3 inteckningar i följd eller inalles 5 inteckningar.

              -  Upphör närschacksmästerskapet besluter årsmötet om pokalens fortsättning.

-         Klubben bjuder på kaffet under årsmötet.

-         Budgetplanen 2001 enligt tidigare form, dock 10 digitala klockor inköps till klubben samt medlemsavgiften blir 20 €. Från Ekenäs stad anhåller vi om ett bidrag på 200 €. Månadsblixt och 15+15 minuters  tävlingarnas avgift är 2 €. År 2002 betalar klubben i km ersättning 0,20 €.

-         Verksamhetsplanen 2001 enligt tidigare schema, dock 10 digitala klockor inköps till klubben. På hösten närschacksturneringen på torsdagar?

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden samt deltagandet i div. 3 och/eller VNSd:s lagserie.

 

16.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 22.10.

 

Sekreterare Alf Wendelin