EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            17.09.2002

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                17.09.2002 kl 21.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg, Stig Olof Willberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 21.45.

 

2.       EkSK betalar för 10 medlemmar till FCSF, 10 * 30 mk.

 

3.       EkSK deltar ei i div. 3, då endast fem medlemmar deltar i serien.

 

4.       EkSK deltar med ett lag i VNSd:s lagserie.

 

5.       Spelperioden startar 03.09.02 med klubbmästerskapet 15 + 15 min.

 

6.       EkSK har köpt 12 st DGT 2000 klockor och 4 st regelböcker för summa 828 €.

          Leif Ekberg köpte 1 klocka á 64 €.

          Alf Wendelin köpte 1 klocka á 64 € och 1 regelbok á 18 €.

          Herman Friman köpte 1 regelbok á 18 €.

          Stig Olof Willberg köpte 1 regelbok á 18 €.

          På klubben blev kvar 10 DGT 2000 klockor och 1 regelbok.

 

7.       Höstens spelprogram enligt bifogat Spelprogram 2 hösten 2002.

 

8.       Kontaktuppgifter till FCSF enligt bifogat SKSL:n jäsenkerhojen yhteystietokysely 2002.

 

9.       EkSK:s medlemsförteckning blir oförändrad under 2002.

 

10.     Spelarlista till VNSd: Stig Olof Willberg, Risto Berglund, Tommy Öberg, Erik Ståhlberg,

          Leif Ekberg,Larry Miettinen, Herman Friman, Alf Wendelin, Rabbe Ståhlberg och

          Valter Kevin.

          VNSd:s lagserie: Stig Olof Willberg, Risto Berglund, Tommy Öberg, Leif Ekberg,

Larry Miettinen, reserver Herman Friman och Alf Wendelin

 

11.     Obetalda medlemsavgifter: Erik Ståhlberg, Rabbe Ståhlberg och Kjell Danielsson.

 

12.     Klubben deltog i FM lagblixt i Kurikka med ett lag. Klubben har betalt startavgiften och

          till Leif Ekberg på årsmötet beslutad km-ersättning för resan.

 

13.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 22.25.

 

Sekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            07.01.2003

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                07.01.2003 kl 20.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg, Stig Olof Willberg och Alf Wendelin

 

§

14.     Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 20.30.

 

15.     Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

16.     EkSK:s årsmöte för år 2003 hålles på spellokalen tisdag 28.01.2003 kl. 18.30.

 

17.     Erik Ståhlberg har medlemsavgiften obetald för år 2001, 17 € och för år 2002, 20 €. Enligt årsmötesbeslut är man ej berättigad att deltaga i klubbens turneringar om medlemsavgiften är obetald. Styrelsen är bunden att verkställa detta årsmötesbeslut, och noterar att Erik Ståhlberg ej är berättigad att deltaga i EkSK:s turneringar förrän medlemsavgifterna är betalda. Detta beslut sändes honom skriftligen.

 

18.     Föreslås till årsmötet att från EkSK:s medlemsförteckning tas följande spelare bort till verksamhetsåret 2003: Erno Hannula, Pentti Hannula, Ovaskainen Juha, vilka ej deltagit i verksamheten eller betalt medlemsavgiften. Dessutom Börje Lindqvist som har flyttat till Mariehamn..

 

19.     Föreslås till årsmötet att en DGT-turnering spelas 06.05.2003.

 

20.     Klubben bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe med dopp.

 

21.     Till ettan i årstävlingen 2002 betalar klubben licensen för år 2003. Till tvåan betalar klubben ett bidrag på 25 € för licens.

 

22.     Till alla betalande medlemmar meddelas skriftligen om årsmötet.

 

23.     Föreslås till årsmötet att årstävlingens bestämmelser ändras enligt bilagan.

 

24.     Föreslås till årsmötet att klubben betalar licensavgiften för deltagarna i de närschackslagserier klubben deltar i. Principen: Varje EkSK:s deltagare i serierna är berättigad till 12 € för en engångslicens.

 

25.     Föreslås till årsmötet att endast arbetslös på grunddagpenning är berättigad till nedsatt medlemsavgift och startavgift.

 

26.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 22.15.

 

Sekreterare Alf Wendelin