EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            04.01.2005

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                04.01.2005 kl 20.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 20.30.

 

2.       Årsmötet hålles tisdag 25.01.2004 kl. 18.30 på spellokalen.

 

3.       Årsmöteskallelse i Västra Nyland.

 

4.       Klubben bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe och bröd. Tommy och Leif sköter.

 

5.       I årstävlingen delas priser: 1. 60 € och 2. 30 €.

 

6.       Budgetförslag för år 2005 enligt bilaga.

 

7.       Obetalda medlemsavgifter medtas i bokslutet.

 

8.       Verksamhetsplan för år 2005 enligt bilaga.

 

9.       Årstävlingen för år 2005 enligt bilaga.

 

10.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 22.30.

 

Sekreterare Alf Wendelin