EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            14.04.2005

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                14.04.2005 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 17.45.

 

2.       Motioner till VNSd:s årsmöte 26.05.2005:

 

          1. Åldersgränsen för veteraner höjs till 65 år.

 

          2. I distriktets mästerskapstävlingar individuellt, vilka spelas i reducerad form, tillämpas

              ett förfarande om en skild mästergrupp med de 6 högst rankade spelarna vilka spelar

              alla mot alla.

 

3.       Då EkSK:s fyller 80 år 2005, arrangeras en 7 ronders turnering med speltid 15+15

          minuter på hösten. Ingen startavgift, och klubben bjuder på kaffe och 80-års kaka.

 

4.       EkSK:s styrelse befullmäktigar ordförande Tommy Öberg och sekreterare Alf Wendelin

          att deltaga i VNSd:s årsmöte. Deltar båda i mötet, har ordförande rösträtt och för

          klubbens talan, deltar endast den ena av de befullmäktigade har han den givna

          fullmakten.

 

5.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 18.25.

 

Ordförande Tommy Öberg                                              Sekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            10.11.2005

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                10.11.2005 kl 17.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 17.30.

 

2.       EkSK arrangerar VNSd:s ind. Mästerskap 25 + 25 minuter 20.11.2005 kl. 11.00.

          Startavgift 5 €.

          6 högst rankade spelar enkel serie om mästerskapet.

          Övriga spelar i samma grupp:  allmän klass, veteranklass och juniorklass, 5 ronder.

          Affe ordnar med 6 pokaler.

          Buffen sköter Herman, Leif och Melanie.

          Det praktiska för tävlingen sköter Affe.

 

3.       Beslöts att anhålla om bidrag för spellokalens hyra från KulturFonden.

          Viktor reder ut ansökningsförfarandet.

 

4.       Klubben arrangerar 80-års jubileumsturnering 04.12.2005 kl. 10.00.

          7 ronder speltid 15 + 15 minuter.

          Allmänn klass, Veteranklass och juniorklass.

          Ingen startavgift, efter fjärde ronden bjuder klubben på kaffe och kaka,

          sponsor Raseborgs El.

          Affe ordnar med 5 pokaler.

          Gunilla, Tommy, Herman och Leif sköter kaffet.

          Det praktiska för tävlingen sköter Affe.

          Tommy och Herman sköter intervjun med Västra Nyland.

 

5.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 18.25.

 

Ordförande Tommy Öberg                                              Sekreterare Alf Wendelin