EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Thomas Bergman                                                             Ekenäs                                                     

10600 EKENÄS                                                             07.12.2006

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                07.12.2006 kl 18.00

Närvarande:   Tommy Öberg, Herman Friman, Leif Ekberg, Viktor Enberg och Thomas Bergman

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 18.00.

 

2.       Beslöts att Alf Wendelins rätt att använda Ekenäs Schackklubb rf:s bankkonto i Ekenäs

          Sparbank upphör omedelbart.

 

3.       Beslöts att kassör Leif Ekberg har rätt att använda Ekenäs Schackklubb rf:s bankkonto

          i Ekenäs Sparbank omedelbart,

          i enlighet med föreningens stadga och årsmötesbeslutet från 26.01.2006.

          Förtydligande: Kassör Leif Ekberg har rätt att lyfta medel från Ekenäs Schackklubb rf:s

          bankkonto i Ekenäs Sparbank, samt erhålla kontoutdraget

          berörande nämnda konto, adress Norra Formansvägen 6  10600 EKENÄS.

         

4.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 18.15.

 

Ordförande Tommy Öberg                                              Sekreterare Thomas Bergman