EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Thomas Bergman                                                             Ekenäs

Ystadsgatan 8 A                                                              15.05.2007

10600 EKENÄS

 

Plats:              Jussarö

Tid:                15.05.2007 kl 18.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Alf Wendelin, Leif Ekberg, Viktor Enberg och Thomas Bergman

 

§

1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade mötet kl 18.30.

 

2.       Motioner till VNSd:s årsmöte 2007:

 

          1. Distriktserien i närschack kombinera med FCSF:s serier.

 

          2. Mästerskapen i blixtschack spelas under spelsäsongen och inte på sommaren.

 

3.       Klubben deltar i distriktserien om intresse finns.

 

4.       Klubben deltar i FCSF:s div. 2.

 

5.       Höstens spelprogram genomförs som planerat (finns på hemsidan).

 

6.       Klubben deltar med 2 lag i FM-blixten i Vammala.

 

7.      EkSK:s styrelse befullmäktigar ordförande Tommy Öberg och sekreterare Thomas

         Bergman att deltaga i VNSd:s årsmöte. Deltar båda i  mötet, har ordförande rösträtt

         och för klubbens talan, deltar endast den ena av de befullmäktigade har han den givna

         fullmakten.

 

8.       Herman Friman föreslås till hedersmedlem på årsmötet 2008.

 

9.       Klubbmästerskapet 2006 resterande matcher skall vara spelade senast 06.09.2007.

 

10.     Ordförande Tommy Öberg avslutade mötet kl 19.25.

 

Ordförande Tommy Öberg                                              Sekreterare Thomas Bergman