EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            02.09.2010

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                02.09.2010 kl 18.00

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 18.00.

 

2.       Styrelsemötesprotokollet från 28.01.2010 godkändes.

 

3.       Reseersättningar till FM-lagblixten 2010 godkändes, 2 x 500 km x 0,30€ = 300€.

 

4.       Div. 3 EkSK – ÅmSK spelas på klubben lördag 18.09.2010.

 

5.       Bankkontot 554966-424141 på Andelsbanken Raseborg avslutas hösten 2010.

          Medlen lyftes kontant eller flyttas till konto 405210-512803 på Ekenäs Sparbank

          av kassör Leif Ekberg.

 

6.       Hemsidans linjedragning fortsätter såsom tidigare trots viss kritik.

 

7.       Avgiften till Byet Internet Service på 35,88$ för hemsidan godkändes.

 

8.       Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.18.

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            09.12.2010

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                09.12.2010 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

9.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 17.44.

 

10.     Styrelsemötesprotokollet från 02.09.2010 godkändes.

 

11.     EkSK:s årsmöte hålles 20.01.2011 kl. 17.45. Efter årsmötet spelas jan. månadsblixt.

 

12.     Ordförande och sekreteraren gemensamt skriver verksamhetsberättelsen för 2010.

 

13.     Kassören skriver kassaberättelsen för 2010.

 

14.     Årstävlingens priser 2010: 1. 1 st spellicens 2011, 2. ½ st spellicens 2011.

 

15.     Leif Ekberg informerade om kassaläget och medlemsavgifterna:

          Banktillgodohavanden: 1.801,15 €. Handkassa: 85,95 €. Summa: 1.887,10 €.

 

16.     Förslag till årsmötet 2011, Verksamhetsplanen 2011:

·   Torsdagar speldag, allt annat som tidigare med undantag 20+20 min. som spelas som 15+15 min. om deltagarantalet är 7 eller 8 spelare, då alla spelar mot varandra.

·   Klubben deltar i FCSF:s lagserie.

·   Klubben deltar i FCSF:s Lag blixt FM, betalar reseersättningen.

·   Styrelsen besluter om deltagandet i FCSF:s lagcup för 8-mannalag.

·   Styrelsen besluter om arrangerandet av VNSD:s tävlingar.

 

17.     Förslag till årsmötet 2011, Kassaplanen 2011:

·   Medlemsavgiften oförändrad, 30.- och jun. 15,-.

·   Ingen inskrivningsavgift.

·   Startavgift till interna tävlingar bör övervägas av årsmötet.

·   Egen bil, ersättningen 0,30 €/km.

 

18.     Nya hemsidan passerade 20.000 sidvisningar 30.11.2010, efter drygt ett år.

 

19.     Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.16.

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin