EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            20.10.2011

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                20.10.2011 kl 17.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 17.32.

 

2.       Styrelsemötesprotokollet från 02.12.2010 godkändes.

 

3.       EkSK:s årsmöte hålles 19.01.2012 kl. 17.45. Efter årsmötet spelas jan. månadsblixt.

 

4.       FCSF:s valmöte 30.10.2011. Ingen deltar, men fullmakt till mötet kan ges åt tredje part.

 

5.       Årsavgiften för hemsidan 25,95 godkändes till betalning.

 

6.       Klubbens ekonomiska läge: 1688 € i dag. Förslag till 2012: Medlemsavgiften 40 € / 20 €,

          km-ersättningen slopa –resedeltagarna delar på kostnaden.

 

7.       Herman Frimans prestationsbidrag till ”bottenslammet” ändras till att omfatta alla fina prestationer

          i  tävlingar ytterom klubbens verksamhet.

 

8.       Arbetsfördelning (ansvarsperson):

          - Spellokalen, övrigt mot Novia: Affe.

          - Hemsidan: texter –Affe, designen – Melanie.

          - Öppna spellokalen (nycklarna): Affe.

          - Anmälan till turneringar (div.2, lag FM blixt, mm): Leif.

          - Samlar lagen till tävlingar: Tommy.

          - Medlemsförteckningen: Leif.

          - Kaffet till hemma-tävlingar: Allmän diskussion.

 

18.     Nya hemsidan passerade 40.000 sidvisningar 17.10.2011, efter knappa två år.

 

19.     Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.06.

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin