EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            22.11.2012

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                22.11.2012 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 17.50.

 

2.       Styrelsemötesprotokollet från 20.10.2011 godkändes.

 

3.       EkSK:s årsmöte hålles 17.01.2013 kl. 18.00. Efter årsmötet spelas jan. månadsblixt.

 

4.       Klubbens deltagande i FSF:s div. 3 2012-2013 och VNSD:s  lagtävling 15 min. godkändes.

 

5.       Årsavgiften för hemsidan 38,70 € godkänd till betalning.

 

6.       Klubbens ekonomiska läge: 1214,70 € på bank + en liten handkassa. ½ hyran 2012, 150 € betald.

 

7.       Herman Frimans prestationsbidrag på 100 € slutanvänd. Melanie och Herman erhållit 30 € per man för prestationer. För Hermans licens till 2011 och 2012 div. 3 har använts 40 €.

 

8.       Affe donerar Prestationspokalen. Evigt ”vandrande” enligt stadgan.

 

9.       Nya hemsidan passerade 65.000 sidvisningar inom november 2012, efter knappa tre år.

 

10.     Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.05.

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin